search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Biblioteket

Internationell privaträtt utmanar den svenska arbetsmarknadsmodellen

Avhandling från Stockholms universitet.

Avhandlingen handlar om hur den internationella privaträtten påverkar den svenska modellen för kollektiv reglering av anställningsvillkor. I studien analyseras hur internationella privaträttsliga frågor om svensk domstols behörighet, lagval, tillämpning av materiell rätt och behandling av utländska domar påverkar den svenska modellen. En övergripande slutsats är att den internationella privaträtten, som huvudsakligen finns i EU-förordningar är baserad på individualism medan den svenska modellen bygger på kollektivism. Denna motsättning skapar juridiska problem som behandlas i avhandlingen.

Internationell kollektivavtalsreglering: En studie i internationell privaträtt av den svenska modellen för reglering av anställningsvillkor av Erik Sinander, Stockholms universitet, 2017.

 

 

 

 

Annons
Annons