search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

ICC tog emot Stockholm Human Rights Award

Internationella brottmålsdomstolen mottog Stockholm Human Right Awards 2017 av H.M. Konung Carl XVI Gustaf för sitt arbete för att främja internationell rättvisa.

Årets Stockholm Human Rights Award, som delades ut för nionde gången, tilldelades Internationella brottmålsdomstolen (ICC) för dess arbete för att främja internationell rättvisa och stärka respekten för de mänskliga rättigheterna. Utmärkelsen överlämnades av H.M. Konung Carl XVI Gustaf vid en ceremoni i Berwaldhallen den 20 november.

ICC:s främsta ämbetsmän, presidenten Silvia Fernández de Gurmendi, åklagaren dr Fatou Bensouda och registratorn Herman von Hebel tog emot utmärkelsen gemensamt.


Foto: Micke Lundström

Silvia Fernández de Gurmendi tackade för utmärkelsen å hela den internationella brottmålsdomstolens vägnar och framhöll särskilt Sveriges betydelse för tillkomsten av domstolen.

– Jag tackar ödmjukt för att få ta emot Stockholm Human Rights Award 2017. Utmärkelsen är ett viktigt erkännande för vårt arbete. Men vi får inte ta det för givet, vi behöver världssamfundets stöd för att fortsätta domstolens arbete, sa Silvia Fernández de Gurmendi vid prisceremonin.

Under en frågestund med Mark Ellis, executive director för International Bar Association, IBA, talade Silvia Fernández de Gurmendi, Fatou Bensouda och Herman von Hebel om ICC:s utmaningar, framgångar, kritik och framtid.

Chefsåklagare Fatou Bensouda berättade bland annat att hon begärt att få öppna en formell utredning om påstådda krigsbrott i Afghanistan som begåtts av USA-soldater och medlemmar av underrättelsetjänsten CIA.

Vid ceremonin i Berwaldhallen hade omkring 1 000 personer samlats, bland andra DD. MM. Konungen och Drottningen samt representanter för diplomatkåren, domstolarna, advokatkåren och universiteten.

FAKTA: Internationella brottmålsdomstolen (ICC)

ICC är den enda permanenta internationella brottmålsdomstolen i sista instans, och har mandat att bekämpa straffrihet för de allvarligaste brotten som angår världssamfundet. Domstolen inrättades när Romstadgan – den rättsliga grunden för ICC:s tillkomst – trädde i kraft den 1 juli 2002 efter att ha ratificerats av 60 länder. Därefter har antalet konventionsländer mer än fördubblats och är för närvarande 123. Sedan 2002 har åklagarens kansli inlett tio offentliga brottsutredningar och genomför för närvarande tio preliminära förundersökningar om brott.

Johan Persson