search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

HD: Kan ombud ha egen partsställning?

Högsta domstolen har beslutat att pröva om ombud kan ha rätt till ersättning för rättegångskostnader för det arbete de lagt ner för att freda sig mot motpartens krav på dem.

Två ombud företrädde ett företag i en tvist. När huvudmannen gick i konkurs yrkade motparten på att ombuden skulle svara solidariskt med huvudmannen enligt 18:7 RB och därför stå för motpartens rättegångskostnader.

Enligt tingsrätten fanns inga förutsättningar att ålägga ett företag som satts i konkurs betalningsansvar för motpartens rättegångskostnader. Men innan tingsrätten avvisade kraven ålade den ombuden att yttra sig.

Enligt ombuden innebar motpartens krav, i kombination med tingsrättens begäran om yttrande, arbete för dem. Då kraven avvisades av tingsrätten menar de att motparten bör stå för deras rättegångskostnader.

Men ombudens yrkande om ersättning avvisades av både tingsrätten och hovrätten, som fann att rättegångsombud inte kan anses ha en självständig rätt till ersättning för rättegångskostnad enligt 18 kap. RB, och att ombuden inte hade ställning som part.

LÄS MER: HD, protokoll vid tillstånds­prövning 23/10 2017, mål nr Ö 2583-17

Annons
Annons
Annons