search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Advokatdagarna

Efter 14 år på Guantánamo utan åtal är Slahi åter fri

Advokat Nancy Hollander och hennes tidigare klient Mohamedou Ould Slahi berättade om hans erfarenheter före, under och efter hans fångenskap på den amerikanska Guantánamo-basen. De båda efterlyser att omvärlden bör ställa hårdare krav på USA när det gäller mänskliga rättigheter.

Den amerikanska advokaten Nancy Hollander, som var en av huvudtalarna på Advokatdagarna 2015, var i år föredragshållare på Advokatdagarna. Förra gången berättade hon om sin klient, den mauretanske medborgarnen Mohamedou Ould Slahi, som då satt fängslad på den amerikanska basen Guantánamo på Kuba utan att anklagas för något brott.

Den här gången var situationen en helt annan. Slahi frisläpptes överraskande 2016 och medverkade på seminariet i ett samtal med Nancy Hollander via Skype; Slahi har ännu inte tillgång till pass och kan därför inte lämna Mauretanien.

På seminariet presenterade Slahi och Hollander den nya bok som släppts. Den förra, som innehöll hans dagboksanteckningar från tiden på Guantánamo, hade delvis censurerats och ett stort antal sidor hade överstrukna textrader. Den här gången visades den nya boken upp där Slahi försökt minnas vad som skulle stått vid överstrykningarna, som nu fortfarande fanns kvar men nu som transparenta markeringar. Eftersom man inte har haft tillgång till manusskriptet utan de censurerade markeringarna har Slahi försökt memorera vad som skulle ha stått under de överstrukna raderna.

Nancy Hollander berättade att frisläppandet av Slahi kom mycket överraskande. En dag i oktober 2016 fick hon ett högst oväntat samtal från en av president Obamas tjänstemän i Vita huset. Hon fick då veta att alldeles strax skulle president Obama tillkännage att han beslutat frisläppa Slahi. Glädjen blev lika stor som oväntad. Trots den fjorton år långa vistelsen på Guantánamo, där han inledningsvis utsattes för tortyr, gav Slahi intryck av att vara pigg och humoristisk.

– Det är fantastiskt att han klarat sig så bra med tanke på vad han har gått igenom, sa Nancy Hollander.

Slahi berättade att han under fångenskapen bestämde sig medvetet för att vara optimistisk och glad. Hans inställning till amerikaner och USA visade inte på bitterhet. Han berättade varmt om sin relation till vissa av sina vakter. De hjälpte varandra på olika sätt och Slahi tog gärna del av typisk amerikansk populärkultur när han fick möjlighet.

Slahi hade en uppmaning till publiken och Europa när det gällde USA. När de mänskliga rättigheterna kränks i Egypten, Saudiarabien, eller någon annanstans i Mellanöstern så är européer väldigt tydliga i sin kritik.

– Men när det handlar om USA:s kränkningar och stöd till regimer som kränker mänskliga rättigheter så tystnar plötsligt Europas intellektuella och andra europeiska röster, sa Slahi som efterlyste ett starkare stöd dels för mänskliga rättigheter i stort, dels för de individers fri- och  rättigheter, som kränks med USA:s indirekta medverkan.

– Vi hoppas nu verkligen att Guan­tánamo stängs och att de fyrtiotvå personer som fortfarande hålls fångna där släpps, eller i vart fall får sin sak prövad i domstol, sa Nancy Hollander.

Den egna familjen övertalades att hjälpa underrättelsetjänsterna 

På seminariet berättade Mohamedou Ould Slahi hur själva bortförandet av honom gick till. Inledningen till olika länders säkerhetstjänsters intresse för Slahi började enligt honom själv med ett mobilsamtal till honom från hans kusin. Det visade sig att mobilen tillhörde den ökände terrorristledaren Usama bin Laden, som kusinen hade en nära koppling till. I Tyskland, där Slahi då levde, visade landets underrättelsetjänst sitt intresse för honom, men utan att hitta något som visade på kopplingar till terrorism. Situationen blev pressande och Slahi flyttade till Kanada. Där besökte han regelbundet en moské, varifrån en av medlemmarna sattes i samband med ett planerat terrordåd, som dock hindrades. Det skapade en koppling till Slahi, som gjorde att de kanadensiska och amerikanska underrättelsetjänsterna inledde ett samarbete. Slahis familj övertalades att hjälpa till med att få Slahi att lämna Kanada för att resa till Mauretanien. För att lyckas låtsades hans mamma vara sjuk. Slahi reste till Mauretanien och väl på plats tog allt en för honom helt oväntad utveckling. Han tillfångatogs och överlämnades till USA:s militär, som så småningom förde honom till Guantánamo-basen 2002.

LÄS MER: ”Guantánamo – en dagbok” och ”Guantánamo Diary: Restored Edition” i Advokaten 9/2015

Tom Knutson
Annons
Annons