search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Advokatdagarna

”Digitaliseringen är missförstådd”

Det flesta som pratar om digitalisering pratar egentligen om digitisering, men de tror att de pratar om digitalisering, berättade Ashkan Fardost.

Digitisering är den tekniska process som förvandlar något analogt, till exempel ett brev, till ettor och nollor. Digitiseras konceptet brev får vi e-post, sade Ashkan Fardost, doktor i kemi och nominerad till årets talare 2017.

Digitalisering handlar, enligt honom, däremot om hur teknologin och framför allt internet radikalt förändrar mänskligt beteende och skapar helt nya förväntningar.

– Internet har gjort det möjligt för människan att uppfylla det allra mest grundläggande behovet – att uppnå symbolisk odödlighet och bli ihågkommen, sade Ashkan Fardost.

Som ett resultat av internet har den värld vi lever i blivit ett digitalt globalt stamsamhälle, enligt Fardost.

– I den digitala globala stamvärlden finns miljontals nischer där passionerade människor samlas och skapar mervärde med och för varandra.

Som exempel nämnde han hur en anonym programmerare 2008 lade ut ett dokument på internet som beskrev konceptet bitcoin, en digital helt decentraliserad kryptovaluta.

– Ett år efter att dokumentet publicerades hade programmerare runt om i världen byggt och lanserat valutan, sade Ashkan Fardost.

Typiskt för bitcoin är att det varken behövs någon nationalstat, bank eller central maktstruktur för att valutan ska fungera. Vem som helst med en smartphone och internet kan börja köpa och sälja saker med valutan.

– Hela bankvärlden skakar nu av rädsla för att bitcoin har potential att ersätta dagens finansiella system. Det enda sättet att stoppa valutan är att släcka ner hela nätet, sade Ashkan Fardost. 

Kamilla Kvarntorp
Annons
Annons