search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Advokatdagarna

Artificiell intelligens – en nutidsfråga

Artificiell intelligens och automatiseringen av advokattjänster gör att branschen just nu genomgår en kraftig förändring. Utvecklingen innebär både möjligheter och utmaningar för advokater.

Artificiell intelligens (AI) och automatiseringen har gått från att vara en framtidsfråga till att vara en nutidsfråga.

– Det handlar om att använda digital teknik för att skapa mervärde. AI är bättre än den mänskliga intelligensen på att ta till sig stora mängder information och att analysera information så att den kan fungera som ett beslutsstöd. Advokatbranschen borde låta AI hjälpa till att fungera som ett stöd för att hitta fram till de bästa lösningarna, så att advokaterna kan fokusera på att göra det som de är bäst på, det som AI inte klara av, sade Charlotta Kronblad, jurist och doktorand vid Chalmers tekniska högskola, som studerar hur juristbranschen transformeras av digitaliseringen.

Hon tillade att den artificiella intelligensen inte kan skapa tillit, förstå det sociala samspelet och vara omvårdande.

– Vi kan inte lära den artificiella intelligensen den större kontexten, som hur vi ska ta oss ur oväntade problem.

I USA och Storbritannien har automatiseringen av advokattjänster kommit längre än i Sverige.

– Rättsprocesserna i anglosaxiska länder är mycket mer dokumenttyngda. Efterfrågan på digitalt stöd har därför varit större där, sade Charlotta Kronblad.

Teknikutvecklingen gör att nya komplexa juridiska frågor uppkommer.

– När det finns självkörande bilar måste advokaterna kunna hantera frågor om vem som tar ansvar för det som den självkörande bilen gör, sade Charlotta Kronblad.

Samtidigt gör utvecklingen att tillgången på enklare, billigare juridik ökar. På sikt minskar därmed förmodligen advokatbyråernas efterfrågan på juniora jurister, bedömer Pierre Dickson, jurist och partner på konsultbolaget SKYE Contracts.

– Det är ett dilemma. Hur ska vi då få kvalificerade och seniora jurister som kan tackla klienter på basis av sin erfarenhet, sade han.

Han tillade att advokatverksamhet hittills inte kommit så nära företagskundernas verksamhet i realiteten utan i stället främst agerat reaktivt.

– Automatiseringen innebär stora möjligheter för företagskunderna att få en proaktiv, analyserande och en mer heltäckande support. Det mervärde som går att skapa för kunderna är enormt och det borde vara högintressant för branschen, sade Pierre Dickson.

LÄS MER: "Är din nästa kollega en robot?" i Advokaten 1/2017

Kamilla Kvarntorp
Annons
Annons