search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Åldrad och centraliserad finsk advokatkår

Den finska advokatkåren har hög medelålder och är koncentrad till Helsingfors. Det konstaterar en undersökning som Finlands advokatförbund gjort.

En knapp fjärdedel av Finlands 2 100 advokater är över 60 år, visar enkätundersökningen. Särskilt hög medelålder är det på den finska glesbygden. I områdena Kymmene, Päijänne-Tavastland och S:t Michel är andelen advokater över 60 år så hög som 38–48 procent. I huvudstadstadsregionen är dock enbart 16 procent av advokatkåren över 60 år.

Det är också i huvudstadsregionen i Helsingfors de flesta och alltfler advokater är verksamma. Undersökningen visar att sex av tio advokater arbetar i området. Vid millennieskiftet var andelen lägre än 50 procent.

Antalet advokater i Finland är 2 100 och antalet advokatbyråer cirka 800. Den genomsnittliga finska advokatbyrån, nästan 80 procent av byråerna, består av 1–2 advokater. Ett tjugotal byråer sysselsätter fler än tio advokater, och Finlands sex största byråer sysselsätter cirka 20 procent av kåren.

Johan Persson
Annons
Annons
Annons