search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Advokatsamfundet startar Advokatakademien

Advokatsamfundet lanserar webbplatsen Advokatakademien där all advokatutbildning samlas på ett ställe. Som en del av Advokatakademien lanseras samtidigt så kallade meriterande kurser.

Advokatsamfundet arrangerar i år drygt 140 kurser för blivande advokater och för att ledamöterna ska upprätthålla och vidareutveckla sin yrkeskompetens. Utbildningarna är uppskattade med höga betyg för kursledare, men samtidigt har konkurrensen på marknaden för juridisk fortbildning ökat markant.

– Vårt kursutbud växer inför 2018 och vi vill därför göra det mer överskådligt och attraktivt, och berätta om det speciella med kurserna som vi tar fram specifikt för advokatkåren, säger Jonas Olbe, utbildningschef på Advokatsamfundet.

Advokatsamfundet samlar därför alla obligatoriska kurser och examen för den som ska bli advokat, fortbildningsprogram för advokater, biträdande jurister och andra på advokatbyrå på den nya separata webbplatsen Advokatakademien. Syftet med webbplatsen är att det ska bli enklare att botanisera i Advokatsamfundets växande kursutbud och att göra det enklare att hitta rätt utbildning och kursnyheter.

Som en del av Advokatakademien lanseras samtidigt så kallade meriterande kurser bland annat efter önskemål från domstolarna. Meriterande kurser som genomförts av Advokatsamfundet från hösten 2012 och senare visas vid sökning i uppdragslistorna för domstolsförordnanden på Advokatsamfundet hemsida.

– Dessa kurser är sådana som förbereder för uppdrag till vilket domstolarna förordnar offentligt biträde och uppdrag som offentlig försvarare, och därmed säkerställer en kompetensnivå för uppdraget, säger Jonas Olbe.

FAKTA: Advokatakademien

Advokatakademien – www.advokatakademien.se – är en ny webbplats under Advokatsamfundet som samlar all advokatutbildning på ett ställe.  På webbplatsen finns obligatoriska kurser och examen för den som ska bli advokat och ett omfattande fortbildningsprogram för advokater, biträdande jurister och andra på advokatbyrå.

FAKTA:  Meriterande kurser

Som en del av Advokatakademien lanseras så kallade meriterande kurser. Meriterande kurser är för närvarande Asylrätt och migrationsprocessen 1–3, Brottmålskurs 1–2, Målsägandebiträde och särskild företrädare samt LVU och särskild företrädare. Under 2018 lanseras också Uppdraget som bodelningsförrättare och Ekobrottsprocessen samt Medling och konflikthantering i familjemål.

Johan Persson
Annons
Annons
Annons