search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Advokatdagarna

Advokater riskerar att utsättas för spioner

Utländska spioner är allt mer aktiva i Sverige. Advokater är en av deras potentiella målgrupper. Det framkom när en expert från Säkerhetspolisens kontraspionage besökte Advokatdagarna 2017.

Ryssland och Kina är de två länder som bedriver det mest omfattande spionaget i Sverige i dag. De arbetar på en rad olika nivåer med olika typer av aktörer, allt från klassiska underrättelseofficerare och diplomater till affärsmän och journalister. Dessutom förekommer i dag att andra länder bedriver en omfattande kartläggning av medborgare och flyktingar från deras ursprungliga länder. Det förklarade Säkerhetspolisens expert under föreläsningen som Advokatsamfundet hade bjudit in till.

Ryssland har under de senaste åren blivit mer offensivt och arbetar i dag betydligt mer aktivt i Sverige. Förutom att inhämta information om försvar och affärshemligheter vill landet även påverka skeenden på olika områden. Ryssland gör det genom så kallad icke linjär krigföring där man använder sig av tekniker som signalspaning, kartläggning av personer via öppna källor, politiska utspel, sociala medier samt trollfabriker. Syftet är att påverka väst, skapa intern splittring mellan västländerna samt att påverka länders handlingsfrihet.

Advokater kan i detta sammanhang bli en målgrupp för det ryska spionaget. Säkerhetspolisens expert uppmanade därför advokatbyråerna att vara vaksamma i sina relationer med klienter från främmande länder, inte minst Ryssland. Vet advokaten vem den verkliga klienten och motparten är?

På seminariet diskuterades även det faktum att många svenska advokater på olika sätt inom skiljeförfaranden har och möter representanter för ryskt näringsliv. Säkerhetspolisen ställde även frågan om en advokatbyrå i rikets intresse kunde upplysa svenska myndigheter  om en misstänkt utländsk klient hade för avsikt att göra något som kan hota landets säkerhet. Anne Ramberg upplyste om att den svenska advokaten är bunden av sin klientlojalitet och därför inte kan röja vad som sker mellan klienten och advokaten, med undantag för vad som gäller för penningtvättsområdet. Däremot har advokaten en möjlighet att frånträda uppdraget. Ramberg tillade att alla dessutom har rätt till ”access to justice”.

Säkerhetspolisen underströk vikten av att advokatbyråer ser över sitt skydd och gav även rekommendationer för hur en advokatbyrå kan skydda sig.

Rekommendationer:

  • Följ säkerhetsföreskrifter
  • Släpp aldrig teknisk utrustning ur sikte
  • Betrakta all tele- och datatrafik som avlyssnad
  • Använd ej digital media som du har fått i officiella sammanhang
  • Exponering på Facebook, Linked in etc. – din möjlighet att nå ut – men också hjälp för underrättelsetjänsten vid kartläggning
  • Reflektera kring fritidsaktiviteter och nya bekantskaper
  • Var säkerhetsmedveten och förbered dig mentalt
  • Hur kan ditt agerande uppfattas?
  • Anmäl incidenter
Tom Knutson
Annons
Annons