search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Advokatdagarna

Advokater har en nyckelroll i rättsutvecklingen

Prejudikatens betydelse i förmögenhetsrätten kommer att växa i framtiden. Orsaken är att lagstiftaren abdikerat. I stället tar Högsta domstolen ansvar för utvecklingen. Advokaterna har en nyckelroll.

Man kan tänka sig rätten som ett brett istäcke av lagar med små hål här och var där prejudikat bubblar upp, inledde professor Christina Ramberg elegant med en metafor. Men strax tillade hon att bilden är felvisande. En annan bild beskriver verkligheten bättre: En ocean med glest utspridda oljeriggar, där havet är prejudikaten och riggarna är lagstiftningen på området. För att klara sig måste man ha en båt, lära sig segla och navigera på den stora oceanen.

Christina Ramberg konstaterade frankt att prejudikat blivit den dominerande rättskällan på förmögenhetsrättens område. Förklaringen är att lagstiftaren varit passiv, vilket i sin tur medfört att Högsta domstolen, HD, fått axla ansvaret för att utveckla rätten på området. Det leder i sin tur till att advokater får en viktig och växande roll. Problemet är att de till skillnad från sina angloamerikanska kollegor är ovana att använda sig av prejudikat som rättskälla. Samtidigt är prejudikat, rätt använda, ett kraftfullt verktyg.

Ramberg, som utgick från sin senaste bok ”Prejudikat som rättskälla i förmögenhetsrätten”, visade med hjälp av praktiska exempel, HD-avgöranden och olika modeller. Ramberg gav en introduktionsmanual i hur advokater kan argumentera med stöd av prejudikat.

Christina Ramberg, som understundom riktade vissa pikar mot HD, prisade dagens HD och ansåg att HD skriver så att man förstår hur de tänker och ändå skriver kort.

– HD tar upp fall som verkligen behöver klargöras och tar upp väldigt bra rättsfall för att förklara vad som gäller på det vida förmögenhetsrättsliga området där lagstiftaren har abdikerat, sa Ramberg som tillade att lagstiftaren uppenbarligen inte prioriterar områden som inte ger direkta väljarröster.

I framtiden när Sverige allt mer tydligt uppfattar sig som ett ”common law country, based on case law” så kommer advokater att argumentera, bidra och utveckla hur vi ska se på prejudikat, menade Ramberg och tillade:

– Där fyller advokater en viktig funktion i utvecklingen av svensk rätt. Advokater har ett ansvar för att utveckla prejudikatläran. Ett tips är att gå på kurser som ges av engelska och amerikanska advokater i hur man ska argumentera kraftfullt med stöd av prejudikat.

– Jag tror bestämt att prejudikat kommer att växa i betydelse i Sverige eftersom jag alldeles bestämt tror att lagstiftaren inte kommer att ge oss någon Code Civil i förmögenhetsrätt, inte någon Handelsgesetzbuch eller motsvarande. I stället kommer HD att fortsätta utveckla vad som gäller på förmögenhetsrättens område. HD är tvungen att göra det och HD gör det med glädje och HD gör det bra, summerade Christina Ramberg. 

Tom Knutson
Annons
Annons