search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Advokatdagarna

Advokatdagarna lockade fler än någonsin

Advokatdagarna 2017 på Grand Hôtel i Stockholm lockade – återigen – fler deltagare än någonsin tidigare. Uppropet #medvilkenrätt uppmärksammades av olika talare.

Advokatdagarna 2017 lockade fler deltagare än någonsin tidigare – det är åttonde året i följd som antalet deltagare ökar. Omkring 740 deltagare från såväl stora som små advokatbyråer i hela Sverige samlades den 16 och 17 november i Stockholm.

Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg beklagade med anledning av uppropet #medvilkenrätt djupt vad unga kvinnor inom juristbranscher och andra branscher tvingas utstå på sina arbetsplatser (läs mer om uppropet här). Ramberg konstaterade i sitt inledningstal även bland annat vikten av att advokaters oberoende och tystnadsplikt upprätthålls.

– I många advokatorganisationer jorden runt, såväl nationella som internationella, ifrågasätts advokatsamfundens rätt och skyldighet att tydligt ta ställning i rättspolitiska frågor. Det finns flera förklaringar till detta. Jag tror till dels att det är en följd av den polarisering som har ägt rum i samhället, samtidigt som tilltron till institutioner som sådana har minskat. Detta gäller också vår egen organisation. I vårt grannland Norge ligger för närvarande ett lagförslag, som innebär att det norska advokatsamfundet endast ska få uttala sig på ett balanserat sätt i rättspolitiska frågor när de kommenterar lagförslag och annat. Något som tydligt påminner om utvecklingen i Polen och Ungern. Vi ska aldrig ta rättsstaten för given. Inte ens i vårt eget land, sa Anne Ramberg.


Peter Danowsky, mottagre av Advokatsamfundets pris 2017. Foto: Tom Knutson

Generalsekreterare överlämnade därefter Advokatsamfundets pris 2017 för framstående insatser inom advokatyrket till Peter Danowsky (läs intervju med Peter Danowsky här). Ramberg framhöll att Danowskys advokatgärning kännetecknas av en i dag ovanlig bredd.

– Peter är kanske framför allt känd som ett utomordentligt skickligt ombud i processer och som skiljeman. Som ombud är han uppskattad av klienter, kolleger och domstolar. Klienterna – jag har talat med några av de mest namnkunniga – beundrar honom gränslöst. Han är obrottsligt lojal, sa Anne Ramberg.

Peter Danowsky var hedrad över att få ta emot Advokatsamfundets pris 2017 och talade i sitt tacktal bland annat om sitt yrkesliv och sina drivkrafter.

Den första seminariedagen inleddes sedan med att justitie- och migrationsminister Morgan Johansson berättade om regeringens reformarbete på rättsväsendets område (läs ett referat av föresläsningen här).


Advokatsamfundets ordförande Christer Danielsson. Foto: Tom Knutson

Advokatsamfundets ordförande Christer Danielsson avslutade den första seminariedagens förmiddag med ett tal om uppropet #medvilkenrätt där han tackade dem som undertecknat uppropet för att de vågar berätta.

– Berättelserna är en bedrövlig läsning. Fortfarande 2017 finns det uppenbarligen gott om män som tycker sig kunna bete sig rent ut sagt svinaktigt på sina arbetsplatser. Detta måste få ett slut! sa Christer Danielsson och berättade att frågan om sexuella trakasserier kommer att vara första punkt på Advokatsamfundets nästa styrelsemöte (läs hela talet här).

Seminariedag två inleddes med att Helena Jäderblom, domare i Europadomstolen, berättade om sitt arbete, och om domstolens balansläge och utmaningar (läs mer här).

Under de två dagarna på Grand Hôtel i Stockholm hölls totalt 36 seminarier av 62 föreläsare inom process- och skiljerätt, affärsjuridik, humanjuridik, brottmål, offentlig rätt och advokatverksamhet. Föreläsarna var förutom hela Sverige inresta från bland annat Tyskland, Storbritannien, USA och Frankrike. En enkätutvärdering visar att deltagarna är nöjda med Advokatdagarna 2017.

Enkätundersökningen som Advokatsamfundet skickat till alla deltagare och som drygt 400 har svarat på visar att deltagarna är nöjda med seminariedagarna. Helhetsintrycket av Advokatdagarna 2017 är 5,1 på en sexgradig betygskala, 4,7 av 6 för seminarierna, och på frågan i vilken utsträckning som Advokatdagarna 2017 gett värdefulla kunskaper och inspiration för advokatverksamheten är resultatet 4,3 av 6. Helhetsintrycket av Advokatdagarna 2016 var 5,3 av 6.

Annons
Annons