search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

1 av 3 kvinnor utsatta för sexuella trakasserier

En tredjedel av kvinnliga advokater och biträdande jurister har under sin tid på en advokatbyrå utsatts för sexuella trakasserier. Det visar den enkätundersökning som Advokatsamfundet gjort om sexuella trakasserier.

Advokatsamfundet har genomfört en enkätundersökning riktad till kvinnliga advokater och biträdande jurister om deras utsatthet för sexuella trakasserier med anledning av uppgifterna som framkom i Metoo-uppropet #medvilkenrätt.

I undersökningen, som genomförts av företaget Novus, svarar 33 procent av de 1 621 svarande kvinnorna att de utsatts för sexuella trakasserier under sin tid som advokat eller biträdande jurist på en advokatbyrå. Av de 540 kvinnliga advokater och biträdande jurister som utsatts uppger 39 procent att det skett under de senaste tolv månaderna och 51 procent uppger att de sexuella trakasserierna har skett vid 2–5 tillfällen.

Nästan hälften av de 1 621 svarande kvinnorna – 46 procent – svarar att de upplevt att en kollega eller annan medarbetare på byrån utsatts för sexuella trakasserier.

Totalt svarar 540 kvinnor att de utsatts för sexuella trakasserier under sin tid som advokat eller biträdande jurist på en advokatbyrå.

78 procent av de kvinnorna uppger att trakasserierna har skett i form av ord eller bild, och 57 procent i form av en fysisk handling.

Fler än hälften av kvinnorna – 55 procent – uppger att det är en chef till dem som utsatt dem för sexuella trakasserier. 45 procent uppger att den som trakasserar dem är en kollega.

Enligt undersökningen tycks utsattheten för sexuella trakasserier vara vanligare ju större advokatbyrå kvinnorna arbetar på. 40 procent av de kvinnor som uppger sig blivit utsatta för sexuella trakasserier arbetar på en advokatbyrå med 50 eller fler anställda, och i 35 procent av fallen på en byrå med 10–49 anställda.

Nästan hälften av dem som blivit utsatta för sexuella trakasserier har själva agerat med anledning av trakasserierna, bland annat genom att tala med en chef eller den som trakasserat dem. 56 procent av dem som utsatts för sexuella trakasserier uppger att det delvis upphört efter att de agerat.

FAKTA: Undersökningen

Enkätundersökningen om sexuella trakasserier genomfördes av företaget Novus under perioden 17–27 november 2017 och är en komplettering till den stora kartläggning av advokatkåren som genomfördes av Novus under oktober. Undersökningen riktade sig enbart till kvinnliga advokater och biträdande jurister. Svarsfrekvensen var 55 procent. Totalt 1 621 kvinnor svarade på undersökningen.

LÄS MER: Uppropet #medvilkenrätt vittnar om tystnadskultur
LÄS MER: Advokatsamfundets uttalande om Metoo-uppropet för juristbranschen
LÄS MER: Anne Rambergs ledare "Om obekväma sanningar"
LÄS MER: Christer Danielssons krönika "#medvilkenrätt"

Johan Persson