search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Stor skillnad i bedömning av biträdes tidspillan för resa

Göta hovrätt går emot Norrköpings tingsrätt och höjer ersättningen för tidsspillan till en advokat som rest mellan Linköping och Norrköping. Enligt hovrätten är en timmes tidsspillan per resa rimligt.

En advokat i Linköping förordnades som offentlig försvarare åt en ung person vid Norrköpings tingsrätt för brott mot lagen om förbud beträffande knivar och andra farliga föremål. Advokaten begärde ersättning för fem timmars arbete och för åtta timmars tidsspillan för fyra resor mellan Linköping och Norrköping tur och retur. Advokaten uppgav att ”bara själva bilresan tar ca 40 minuter under normala trafikförhållanden och att till detta kommer den tidsspillan som bland annat går åt att ta sig till och från fordonet.”

Tingsrätten ansåg dock bara att målets svårighetsgrad och den tidsåtgång som förhören respektive huvudförhandling medförde gav rätt till ersättning för tre timmars arbete. Tidsspillan för de fyra inställelserna i Norrköping bedömde tingsrätten till fyra timmar.

När tingsrättsdomen senare överklagades till Göta hovrätt beräknade hovrätten tiden för själva bilkörningen till de åtta timmar som advokaten uppgett, och fann därför att advokaten skulle tillerkännas ersättning för ytterligare fyra timmars, totalt åtta timmars, tidsspillan.

Läs mer: Göta hovrätt mål nr Ö 2438-17

Johan Persson
Annons
Annons