search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Biblioteket

Sista delen i Håkan Anderssons skadeståndsrättsliga trilogi

Ersättningsproblem i skadeståndsrätten.

Framställningen i de tre böckerna som behandlar utvecklingslinjer i skadeståndsrätten bygger på en bas av ett stort antal rättsfallsanalyser från 2000-talet som illustrerar olika frågor och problemställningar inom skadeståndsrätten och hur rättsområdet utvecklas. I varje bok analyseras skadeståndsrätten utifrån ett tema. Första delen behandlar de skadeståndsrättsliga problemen kring ansvarsfrågor (2013), andra delen behandlar gränsproblem i skadeståndsrätten (2013) och den nu nyligen utgivna tredje delen tar upp ersättningsfrågor.

Annons
Annons