search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Samfundsfrågor

Remissärenden

Förteckning över remissärende i vilka samfundet avgivit yttrande:

R-2017/0793 Promemorian Skadeståndets bestämmande vid finansiell rådgivning (Ds 2017:13)

R-2017/0911 Betänkandet Bättre skydd mot diskriminering (Ds 2016:87)

R-2017/0951 Promemorian Utstationering och vägtransporter (Ds 2017:22)

R-2017/1020 Betänkandet För dig och för alla (SOU 2017:40)

R-2017/1024 Betänkandet Ny lag om företagshemligheter (SOU 2017:45)

R-2017/1062 Promemorian En ny lag om försäkringsdistribution (Ds 2017:17)

R-2017/1103 Betänkandet Stärkt konsumentskydd på bostadsrättsmarknaden (SOU 2017:31)

R-2017/1105 Promemorian Nya skatteregler för företagssektorn

R-2017/1107 Promemorian Uppdrag om den straffrättsliga regleringen avseende obehörigt tillträde till skyddsobjekt

R-2017/1109 Promemorian Ett entreprenörsansvar i bygg- och anläggningsbranschen (Ds 2017:30)

R-2017/1116 Betänkandet En ny kamerabevakningslag (SOU 2017:55)

R-2017/1121 Betänkandet Lag om flygpassageraruppgifter i brottsbekämpningen (SOU 2017:57)

R-2017/1128 Betänkandet Meddelarskyddslagen – fler verksamheter med stärkt meddelarskydd (SOU 2017:41)

R-2017/1137 Promemorian En ny ordning för redovisningstillsyn

R-2017/1138 Promemorian Förslag till ändrade bestämmelser för vattenmiljö och vattenkraft

R-2017/1139 EU:s dataskyddsförordning: Anpassade regler om personuppgiftsbehandling inom skatt, tull och exekution

R-2017/1168 Departements­promemorian En anpassning till dataskyddsförordningen – kreditupplysningslagen och några andra författningar (Ds 2017:26)

R-2017/1170 Promemorian Nya ungdomspåföljder (Ds 2017:25)

R-2017/1173 Promemorian Elektroniska underskrifter av domstolsavgöranden och vissa andra handlingar

R-2017/1185 Betänkandet Amerikansk inresekontroll vid utresa från Sverige – så kan avtalen genomföras (SOU 2017:58)

R-2017/1328 Promemorian En snabbare lagföring – försöksprojekt med ett snabbförfarande i brottmål (Ds 2017:36)

R-2017/1330 Kompletterande promemoria till betänkandet SOU 2017:39 Ny dataskyddslag

R-2017/1506 Promemorian Förslag till nya föreskrifter om positionslimiter med anledning av Mifid II

R-2017/1540 Promemorian Förslag till ändringar i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:9) om värdepappersfonder

Annons
Annons