search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Biblioteket

Ökade krav på stater att ge rättvisa åt offer för massövergrepp

Avhandling i folkrätt från Umeå universitet.

Folkrätten behöver skärpas så att stater tvingas att gottgöra offer för massövergrepp som till exempel krigsförbrytelser, menar Fanny Holm i sin avhandling Justice for victims of atrocity crimes: prosecution and reparations under international law vid Umeå universitet.

Hon har studerat folkrättsliga dokument, nationell lagstiftning och domstolspraxis kring de möjligheter och skyldigheter enskilda stater har  –  både vad gäller att åtala förövare och när det gäller rättsprocesser där offren kan kräva gottgörelse. Studien visar att det finns många folkrättsliga källor som gäller åtal för massövergrepp som skett i utlandet, medan det finns betydligt färre källor som gäller gottgörelse till offren. Fanny Holm föreslår åtgärder för att öka staternas ansvar och ger exempel på hur nya internationella avtal skulle kunna utformas för att öka kraven på enskilda stater att ge möjlighet för processer om gottgörelse för massövergrepp som skett utomlands.

Annons
Annons