search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Aktuellt

Nya uppdrag och priser

  • European Law Institute har utsett advokat Ulf Bergquist som ledamot av sin Advisory Committee för godmanskap med mera. EU utarbetar just nu en förordning på detta rättsområde.
  • Erik Ficks, advokat och delägare på Roschier, har utsetts till ny ordförande för Svenska föreningen mot piratkopiering (SACG).
  • Advokat Gunnar Strömmer har utsetts till ny partisekreterare i Moderaterna. Han kommer närmast från advokatbyrån Gernandt & Danielsson där han har varit verksam sedan 2011 och framför allt arbetat med tvister och utredningar, så kallade corporate investigations.
  • Ewa Ihrman är ny vd för Magnusson Sverige. Hon återvänder till Magnusson efter sex år, där hon tidigare arbetade som ekonomichef. Närmast kommer Ewa Ihrman från kommunikationsbyrån A World Beneath där hon ansvarat för ekonomifunktionen. I och med tillträdet blir Ihrman en av få vd:ar inom advokat-Sverige utan en advokattitel.
  • Regeringen har beslutat att nominera Eva Lindström till posten som Sveriges ledamot i den Europeiska revisionsrätten. Det är första gången Sverige föreslår en kvinna till posten. Lindström är i dag statssekreterare hos närings- och innovationsminister Mikael Damberg. Hon har tidigare bland annat varit riksrevisor samt budgetchef i Finansdepartementet. Lindström ska nu höras av Europaparlamentet, innan Ministerrådet fattar beslut om posten.
Annons
Annons