search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Notiser Världen

Sverige och Tyskland har lagfört syriska krigsbrott

Endast två länder, Sverige och Tyskland, har lyckats lagföra allvarliga krigsbrott i Syrien, enligt en rapport från människorättsorganisationen Human Rights Watch. Flera andra europeiska länder har startat utredningar, men inte lyckats nå fram till åtal och dom. Några av anledningarna, enligt rapporten, är att Sverige och Tyskland har heltäckande rättsliga ramverk, välfungerande specialenheter för krigsbrott och tidigare erfarenheter. Hittills har tre ärenden i Sverige och fyra i Tyskland lett fram till fällande domar.

Bok om advokatyrkets framtid

CCBE, Rådet för de europeiska advokatsamfunden, har publicerat boken Innovation and Future of the Legal Profession in Europe/L’Innovation et l’avenir de la profession d’avocat en Europe. Boken innehåller en rad uppsatser skrivna av de experter som medverkade vid CCBE:s konferens om advokatyrkets framtid i Paris i oktober 2016. Flera framtidsfrågor diskuteras i boken, bland annat hur advokatyrket kan upprätthålla sina kärnvärden medan det anpassar sig till utmaningarna.

Annons
Annons