search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Biblioteket

Lästips från Juridiska biblioteket

Titel: Guide till kommersiell tvistlösning : tvistlösningsmetoder och klausuler i svenska och internationella avtal
Författare: Robin Oldenstam et al.
Förlag: Mannheimer Swartling

Mannheimer Swartlings guide till kommersiell tvistlösning som nu kommer i en tredje upplaga ger en introduktion och överblick kring olika tvistlösningsalternativ och vilka för- och nackdelar som finns med olika former av tvistlösning. Guiden ger konkret vägledning till den som överväger lämplig tvistlösningsklausul för ett svenskt eller internationellt, kommersiellt avtal. Den utgör också ett referensverk med bland annat modellklausuler och exempel på hur vissa frågor kring tvistlösning kan regleras.

Titel: Civilprocessen : rättegång samt skiljeförfarande och medling
Författare: Bengt Lindell
Förlag: Iustus 

En ny upplaga av denna omfattande handbok som tar ett samlat grepp om hela civilprocessen. Efter en första inledande del som beskriver och analyserar processens funktioner, rättegångsreglernas uppbyggnad och processuella begrepp och principer går boken bland annat igenom rättsväsendets organisation, forumreglerna, parterna och deras talan, processen i tingsrätt och överrätt, olika slags avgöranden, rättegångskostnader, bevisfrågor samt skiljeförfarande och medling. Denna fjärde upplaga är översedd och kompletterad med hänsyn till utvecklingen i lagstiftning, rättspraxis och litteratur. Föregående upplaga kom ut 2012

Annons
Annons