search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

JO kritiserar långsam rådman

En rådman vid Västmanlands tingsrätt får kritik av Justitieombudsmannen, JO, som överlämnat ärendet till Statens ansvarsnämnd. Rådmannen har vid flera tillfällen skjutit upp domskrivandet så att domar meddelats för sent.

Justitieombudsmannen, JO, har granskat ärendet med en rådman vid Västmanlands tingsrätt som väntat alltför länge med att meddela dom i fyra olika mål. Rådmannen har skjutit upp domarna vid sammanlagt 18 tillfällen, så att de har meddelats mellan två och en halv vecka och nästan två månader efter de avslutade huvudförhandlingarna. Bland målen fanns ett vårdnadsmål och två brottmål med häktade personer.

Enligt rättegångsbalken 30 kap. 7 § andra stycket ska dom i brottmål meddelas inom en vecka om den tilltalade är häktad, och i andra fall senast inom två veckor. Endast om det finns synnerliga hinder kan detta skjutas upp. I tvistemål säger rättegångsbalken att dom ska meddelas inom två veckor, om inte synnerligt hinder föreligger.

JO anser att rådmannen med sitt agerande har åsidosatt sina skyldigheter i anställningen på ett sätt som utgör en tjänsteförseelse enligt 14 § lagen (1994:260) om offentlig anställning, LOA. Enligt JO bör rådmannen tilldelas en disciplinpåföljd. JO har därför överlämnat ärendet till Statens ansvarsnämnd för en bedömning.

Annons
Annons