search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Eva Storskrubb – advokat och forskare om karriären i sex länder

Viljan att lära sig mera och att hjälpa människor är huvuddrivkrafterna som har fört Eva Storskrubb genom karriären som affärsadvokat och forskare i sex länder.

Eva Storskrubb är finländsk advokat, verksam på Roschiers Stockholmskontor. Hon är också docent i processrätt vid Uppsala universitet.

Eva Storskrubb menar att slumpen, särskilt de människor man träffar, kan påverka ens möjligheter på oanade sätt. En månad efter att hon började läsa juridik i Helsingfors rekommenderade en äldre student henne för en advokatbyrå. Där arbetade hon deltid under hela studietiden. Hon fick lära känna den affärsjuridiska advokatbyråmiljön tidigt i karriären och trivdes i den dynamiska miljön.

Tidigt under studierna var hon med i den nordiska rättegångstävlingen om de mänskliga rättigheterna.

– Då insåg jag att processrätt, särskilt ombudsrollen och att argumentera för en sak, är det som jag tycker är det roligaste med att vara jurist.


Eva Storskrubb. Foto: Magnus Andersson

Hennes uppsatshandledare uppmuntrade henne att fortsätta studierna efter examen, men hon kände sig inte redo.

I stället kunde hon genom en kontakt från studietiden börja på en nystartad nischbyrå i London.

Eva Storskrubb tyckte att EU-perspektivet på de internationellt processrättsliga frågorna var spännande och fick chansen att vara praktikant för den förste finländske domaren i EU-domstolen i Luxemburg, Leif Sevón.

Eva Storskrubb tyckte att arbetet på byrån i London var hennes drömjobb.

– Men jag visste att om jag skulle syssla med forskning, så fick jag inte hålla på för länge med advokatverksamheten.

Efter tre år på Londonbyrån började hon på ett masterprogram på Europeiska universitetsinstitutet (EUI) i Florens och fortsatte med att doktorera där. Avhandlingen handlade om EU och processrätt. En tid var hon också praktikant på EU-kommissionen i Bryssel. 

En stor underliggande drivkraft för Eva Storskrubb både som ombud och som forskare är att hon vill lära sig mera.

En annan stark drivkraft är att arbeta med människor och hjälpa dem att lösa problem.

– För mig är våra klienter viktiga. Även om affärsjuridiken handlar om bolag, finns det ofta människor bakom bolagen som är i svåra situationer.

Efter sin internationella odyssé flyttade Eva Storskrubb hem till Finland. Men så blev hon rekryterad till Roschiers Stockholmskontor och har nu bott i Sverige sedan 2011.

– Det är den enhetligt längsta perioden jag har bott utomlands i något land!

Eva Storskrubb sammanfattade sina erfarenheter som advokat i olika länder:

– Själva hantverket, hur man arbetar i en stor affärsjuridisk tvist, är ganska lika. Man kan arbeta i andra jurisdiktioner utan att ha examen från det landet – man måste bara hitta de rätta sammanhangen.

Magnus Andersson
Annons
Annons