search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter
  • Aktuellt

Domarduo sadlar om till advokater

Emilia Lundberg, tidigare rådman vid Attunda tingsrätt, lämnar  tillsammans med Fanny Gleiss Wilborg, tidigare chefsrådman vid Södertörns tingsrätt, domarrollen för att starta den gemensamma advokatbyrån Lundberg & Gleiss.

Varför återvänder ni till advokatyrket?

– Vi har båda anlitats regelbundet som skiljedomare under flera år och då fått frågor och erbjudanden om spännande kommersiella tvistemålsuppdrag som vi inte har kunnat kombinera med våra domartjänster. Till slut blev förfrågningarna så många och så intressanta att vi kom fram till det nog var sådana tvistemål vi skulle arbeta med i stället, som advokater. Dessutom lockades vi av möjligheten att starta och bygga en egen verksamhet med allt vad det innebär.

Både du och Fanny Gleiss Wilborg har varit advokater tidigare. Vad arbetade ni med under den sejouren?

– Jag arbetade på Wistrands med tvistlösning och skiljeförfarande som ombud i nästan nio år och Fanny arbetade med samma sak fast på Mannheimer Swartling vid samma tid. Vi har väldigt lika profil och bakgrund, men vi har faktiskt aldrig arbetat tillsammans förut.

Så hur har era vägar korsats?

– Senast vi båda var advokater stötte vi på varandra i olika sammanhang. Sedan valde Fanny att bli domare, då i Stockholm och Nacka tingsrätt, och när jag något år senare också började intressera mig för domaryrket tog jag kontakt med henne för att höra mig för om den yrkesbanan. Sedan dess har vi stöttat varandra i varandras respektive karriärer, och delat tankar och idéer med varandra. Det ledde till att vi insett att vi har mycket gemensamt som vi nu ska försöka dra gemensamma växlar av när vi satsar på en gemensam arbitration boutique.

Vad hade du för nytta av åren som advokat som domare?

– Det går inte nog att överdriva ­nyttan av att växla bana på det sättet. Jag hade med mig en helt annan förståelse för de andra aktörerna i rättssalen, och för utmaningarna i ombudsrollen, vilket är en enorm fördel. Jag har också haft möjlighet att dela med mig av de tankarna på domstolen, och det fanns stort intresse från domstolssidan för mina tankar och idéer som kom sig av det faktum att jag hade varit ombud. Jag tror att mina erfarenheter har kommit hela domstolen till nytta genom att vi har haft en dialog om de olika rollerna i rättssalen och vilka olika intressen de representerar. Både jag och Fanny har ju särskilt intresserat oss för att förbättra domstolarnas tvistemålshantering och i det arbetet har vi haft vår utgångspunkt i parternas perspektiv. Det har vi med oss från att ha arbetat som ombud.

Vilken nytta tror du att du kommer att ha av att ha varit domare nu när du återvänt till att vara advokat?

– Jag har lärt mig enormt mycket av åren som domare som jag har stor nytta av i dag när jag blivit advokat igen. Både jag och Fanny har fått en enorm mängdträning i att leda rättegångar nästan dagligen och se vikten av ett tydligt ordförandeskap. Det i kombination med erfarenheten som ombud gör att vi kan hantera tvister på ett rättssäkert sätt samtidigt som vi kan hjälpa alla inblandade parter att spara både tid och pengar genom en kontrollerad och förutsebar process. Vår mångåriga erfarenhet av kommersiella tvister från både ombudsrollen och domarrollen gör oss och vår verksamhet unik.

Vad har du saknat av advokatyrket under åren som domare?

– Framför allt möjligheten att skapa och utveckla en egen verksamhet som vi själva kan sätta vår prägel på. Entreprenörskapet lockar. Dessutom möjliggör detta för oss att fokusera helt och fullt på tvistemål och uppdrag som skiljedomare.

Johan Persson
Annons
Annons