search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyhetsreportage

Demokratihotet sprider sig i Europa

Rättsstatens tillbakagång är allvarlig i Polen men ännu värre i Ungern. Risken är stor att den negativa utvecklingen sprider sig.

Demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatsprincipen är under stor press i Europa. Samtidigt har EU och Europarådet visat sig vara oförmögna att ingripa mot medlemsländer som bryter normer och regler. Görs inte något snart riskerar ”the backsliding of the rule of law”, rättsstatens tillbakagång, att förvärras och spridas till andra länder. Om den uppfattningen rådde det stor enighet på ett seminarium arrangerat av stiftelsen Rättsfonden i Stockholm i oktober.

Utvecklingen i EU-länderna Polen och Ungern beskrevs av de medverkande närmast dystopiskt. Av de två länderna har Ungern kommit längst i de styrandes medvetna ambitioner att nedmontera den liberala demokratiska rättsstaten.

Petra Bárd, gästprofessor vid det av den ungerska regeringen hotade Central European University i Budapest, beskrev hur Ungern är en skolbok för hur rättsstaten kan nedmonteras. Den nya ungerska konstitutionen användes som ett viktigt verktyg i nedmonteringen av den liberala demokratin. Bard beskrev hur Ungern i dag på ett genomgripande sätt förvandlats till en stat där maktfördelningen inte längre fungerar. Oberoende medier har svårt att verka samtidigt som medier lojala med regeringen har genomfört stora propagandakampanjer. Olika grupper som sexuellt avvikande, fattiga, romer samt hemlösa pekas ut som syndabockar. Men även ideella organisationer som engagerar sig för MR-frågor motarbetas.

EU har givit upp om Ungern

Laurent Pech, professor i Europarätt vid Middlesexuniversitetet i London, beskrev i kritiska ordalag hur EU:s olika organ vid olika tillfällen misslyckats med att vända utvecklingen i Ungern och Polen. Han konstaterade frankt att i flera EU-länder sker en utveckling med rättsstatens tillbakagång i olika grad. Men han poängterade att det som hänt i Polen och Ungern är av en helt annan dimension.

Det finns olika delförklaringar till varför EU misslyckats, men en orsak, som skiljer sig mellan Polen och Ungern, är att Ungerns premiärminister Viktor Orbán har ett politiskt stöd i EU genom att Orbáns parti Fidesz ingår i Europeiska folkpartiet, European People’s Party (EPP), som har ett stort inflytande i Europaparlamentet. Dessutom har Tysklands agerande i frågan starkt bidragit till misslyckandet.

Enligt Pech agerar EU med dubbelmoral mot Polen och Ungern. Trots att situationen är värre i Ungern än i Polen har EU varit mer aktivt mot Polen. Det i sin tur hänger, enligt honom, samman med att EU-kommissionen dels har lärt sig av sina misslyckanden i Ungern, dels att man gett upp försöken att förändra Ungern. Så nu försöker man stoppa rättsstatens tillbakagång i Polen innan företeelsen sprider sig till andra EU-länder. Pech sa att från det som har hänt i Ungern går det att förutse vad som kommer att ske i Polen. Därefter kan nästa länder troligen vara Rumänien och Bulgarien.

– Man kan se hur Ungern, Polen och Turkiet lär sig av varandra i hur de ska gå till väga, konstaterade Pech, som beskrev länderna som plutokratier.

Framtid

Bárd konstaterade att de inhemska mekanismer i Polen och Ungern som ska skydda demokratin har dött i dessa länder. Då återstår de externa verktygen som EU har. Hon ser framför sig hur de två länderna kommer att lämna EU:s institutioner. Orbáns tankar på ett återinförande av dödsstraff får den effekten omgående. Pech konstaterade att EU i stället för att lösa de akuta problemen i Ungern och Polen duckar och tillsätter utredningar för att producera nya rapporter. För att stoppa den negativa utvecklingen i Polen förklarade Pech att EU-kommissionen borde aktivera artikel 7 i EU-fördraget, det så kallade atombombsalternativet, ett förfarande som kan leda till att ett medlemsland förlorar sin rösträtt.

– Någonstans måste en gräns dras även om det skulle innebära ett misslyckande, sa Pech.

Men för både Polen och Ungern, som båda är stora nettomottagare av EU-bidrag, är ekonomiska påtryckningar mest effektivt, ansåg Bárd och Pech. Det gäller särskilt Ungern. Ett sätt att göra det snabbt, i väntan på nästa EU-budget 2021, kan vara att frysa EU-bidrag till landet i avvaktan på att landet vänder kurs.

– Ungern är en kleptokrati-maffia­stat. Försvinner pengarna så förlorar Orbán sin auktoritet och det kommer att bli en kupp inom Fidesz ganska snart, sa Pech som ansåg att tiden för samtal med Ungern har nått vägs ände.

– Ungern är inte längre en demokratisk stat, och landet skulle aldrig ha kunnat kvalificera sig för EU-medlemskap i dag, konstaterade Pech, som menade att EU:s rättsliga ramverk står på spel. Om inte något görs finns det risk för att vi ser slutet för EU, siade Pech. I stället kommer det att växa fram ett tudelat Europa med en del med en demokratisk kärna, och i östra Europa en cirkel av halvdemokratiska autokratiska länder.

– Men det är inte ett EU jag vill slåss för, summerade Pech.

FAKTA: Rättsstaten under attack i Polen

Den polska regeringen har, sedan sitt tillträde för två år sedan, drivit igenom en rad lagar som försvagar kontrollmakten, underminerar rättsstaten och hotar en rad mänskliga rättigheter. Det hävdar människorättsorganisationen Human Rights Watch i en rapport publicerad den 24 oktober. Organisationen pekar bland annat på att regeringen på flera olika sätt har beskurit författningsdomstolens makt, tagit kontrollen över public service-medierna och gett säkerhetstjänsten vidsträckta möjligheter att övervaka befolkningen. Human Rights Watchs Balkan- och Östeuropaexpert Lydia Gall säger i ett pressmeddelande att Polen rör sig i samma auktoritära riktning som Ungern. Gall rekommenderar därför EU att sätta press på Polen genom att tillämpa artikel 7.

Tom Knutson
Annons
Annons