search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Aktuellt

Advokat blir professor i advokaträtt

Advokat Tuomas Lehtinen har utsetts till professor i advokaträtt vid Helsingfors universitet.

Professuren, en arbetslivsprofessur, är den första i sitt slag enligt universitetet. Tuomas Lehtinen är delägare på advokatfirman Castrén & Snellman, jur. dr och docent i avtalsrätt och internationell handelsrätt vid Åbo universitet. Under fem år ska han nu dela sin tid mellan advokatverksamheten och forskning och undervisning vid såväl Helsingfors universitet som andra finländska universitet. Den så kallade arbetslivsprofessuren i advokaträtt är den första i sitt slag i Finland, och enligt Helsingfors universitet är den också unik globalt sett. Tuomas Lehtinen tillträder den 1 januari 2018 och blir en av tre arbetslivsprofessorer. Tanken är att de nya professorerna ska bidra med kunskaper från sina tidigare karriärer utanför universitetet. Två tredjedelar av professuren finansieras av Finlands Advokatförbunds stiftelse och den återstående tredjedelen av Finlands Advokatförbund.

Annons
Annons