search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
Nr 8 2017 Årgång 83
Nr 8 2017 Årgång 83

Fokus

Digitaliseringen ställer nya krav på advokaterna

Digitaliseringen har förändrat advokaternas vardag och arbetssätt. Numera kan advokaten var som helst och när som helst få tillgång till grundläggande rättskällor. Men digitaliseringen innebär också nya utmaningar. Källkritik och förståelse för teknikens grunder blir allt viktigare för att tolka och värdera all information. Och det är dessutom inte alls säkert att digitala rättskällor är billigare än tryckta böcker.

Läs mer

Ledare

Om #metoo och familjen Flinta

Den sista tiden har präglats av en unik rörelse där kvinnor under hashtaggen #metoo berättat om trakasserier och... Läs mer

Gästkrönika

Rättssäkra beslut är själva essensen i myndighetsutövning

Som chef, oavsett var man jobbar någonstans, ställs man ofta inför mycket svåra beslut. Det är inte alla gånger du kan... Läs mer

Annons
Annons Annons
Nyheter
Visa fler nyheter
Annons
Annons Annons
Nyhetsreportage
Annons
Annons Annons
Annons
Annons Annons

Praktisk juridik

Fokus

P.S. Chefredaktören har ordet

En nyckel och kompass

Rättssamhällets digitalisering har gått fort och accelererar, visar nyheter, reportage och fokus i denna utgåva av Advokaten. Digitaliseringen har förändrat advokaternas vardag och arbetssätt; för många på ett avgörande och genomgripande sätt till det bättre.

Men myntet har en baksida. Med digitaliseringen följer nya problem, risker och hot.

Domstolar använder i dag krypterad e-post, så kallad säker e-post. Men de använder säker e-post i väldigt olika utsträckning. Vissa krypterar nästan all e-post, andra inte alls. Avsaknaden av enhetliga riktlinjer medför onödiga extra moment för alla inblandade. Med digitala rättskällor blir det allt viktigare med källkritik och förståelse för teknikens grunder för att rätt tolka och värdera all digital information. Det är heller inte säkert att digitala rättskällor är billigare än tryckta böcker. Dessutom tillhör advokatbyråer dem som utsätts för olika typer av it-angrepp och hotet växer. När EU:s dataskyddsförordning träder i kraft blir det ännu viktigare med it-skydd.

Oavsett vad man tycker om digitaliseringen så är kunskap en nyckel och kompass för att låsa upp och navigera i den nya verklighet som växer fram.

Tom  Knutson
Tom Knutson
E-post