search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Vägledning om nya penningtvättslagarna

Advokatsamfundets styrelse har fastställt en ny vägledning om de nya nya penningtvättslagarna.

Advokatsamfundets styrelse har den 1 september fastställt en ny vägledning för advokater och advokatbyråer om den nya penningtvättslagstiftning som trädde i kraft den 1 augusti. Dokumentet ger en vägledning till lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism samt till lagen (2017:631) om registrering av verkliga huvudmän ur ett advokatperspektiv. Den nya lagstiftningen omfattar ännu inte tillsyn och sanktioner av advokater. De frågorna utreds för närvarande, och utredaren ska redovisa förslag om tillägg till penningtvättslagen. Förslaget ska redovisas senast den 15 december 2017.

Läs mer: Vägledning för advokater och advokatbyråer beträffande lagstiftningen om åtgärder mot penningtvätt och terroristfinansiering – 2017 års penningtvättslagstiftning i ett advokatperspektiv på Adokatsamfundets webbplats.

Annons
Annons