search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Vägledning om dataskyddsförordningen

Advokatsamfundets arbetsgrupp för EU:s dataskyddsförordning är i färd med att utarbeta en vägledning för advokatbyråer om de nya reglerna för personuppgiftsbehandling.

Arbetsgruppen består av advokaterna Per Furberg, Henrik Bengtsson och Karl-Fredrik Björklund. Den har i uppdrag att ta fram två vägledningar, som ska vara färdiga i god tid innan EU:s nya dataskyddsförordning börjar gälla. Den ena vägledningen avser dataskyddsförordningens tillämpning i advokatverksamheten, den andra avser tillämpningen i Advokatsamfundets verksamhet.

EU:s dataskyddsförordning börjar tillämpas den 25 maj 2018. Den är direkt tillämplig i Sverige. Dataskyddsutredningen har föreslagit att den kompletteras med en ny svensk dataskyddslag. Ett lagförslag väntas senast i mars 2018.

Arbetsgruppen avser att bifoga bilagor till vägledningarna i form av mallar för

  • Register över behandling av personuppgifter. Bilagan anpassas till advokatverksamhet och ska innefatta klienter, motparter och anställda.
  • Konsekvensbedömning för skyddet av personuppgifter.
  • Gallringspolicy.

– En utmaning är att lägga sig på rätt nivå, eftersom det är stora skillnader mellan olika advokatbyråers storlek och verksamhetsområden, säger Karl-Fredrik Björklund.

 – It-system och behandlingen av personuppgifter skiljer sig mycket åt mellan olika typer av verksamheter, säger Per Furberg.

Den som har frågor om eller synpunkter på arbetet kan vända sig till arbetsgruppens sekreterare Souléf Sellidj på Advokatsamfundets kansli.

Magnus Andersson
Annons
Annons