search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Unga advokater omsätter MR-kurskunskaper i praktiken

Rättvis rättegång och antikorruptionsarbete var teman när kursen ”Developing a Human Rights Toolbox” genomfördes i Stockholm sista veckan i augusti.

Mannheimer Swartling Advokatbyrå och Raoul Wallenberg-institutet i Lund står bakom utbildningen, som riktar sig till unga, verksamma advokater från alla världsdelar. Sedan starten 2007 har ett hundratal jurister deltagit i Human Rights Toolbox-kursen.

I år hade kursen 13 deltagare från 12 länder i Afrika, Asien, Centralamerika och Europa, som bland annat fick lyssna en föreläsning med advokat Johan Eriksson om brottsoffer.

Leah Owuor har varit verksam som advokat i Kenyas huvudstad Nairobi i fem år. Hon arbetar för organisationen International Justice Mission som representerar offer för polisövergrepp och barn utsatta för sexuella övergrepp. Hon sitter också i styrelsen för en nystartad statlig myndighet, Victim Protection Board, som ska skydda brottsoffer i den kenyanska straffprocessen. Rätten för målsägandebiträden att agera i rätten infördes i Kenya 2014. Innan dess fick biträdena inte yttra sig i rätten eller ge in några ansökningshandlingar.

– Johan Erikssons praktiska lektioner om deltagande för målsägande kan jag direkt använda i styrelsen för brottsoffermyndigheten när vi formulerar hur deras rättigheter ska utformas. Det är bra att brottsoffrens deltagande integreras i alla delar i rättssystemet utan att man förlorar fokus på den tilltalade, säger Leah Owuor.

Leah Owuor tycker att det har varit en ögonöppnare att få höra hur jurister från olika kontinenter erfar samma problem i sina rättssystem. Något annat som intresserar henne är tanken att föra in mänskliga rättigheter i företagskulturen:

– Jag kommer definitivt att dela med mig av idén om hållbarhet. Nairobi är hjärtat i Östafrikas affärsliv och har mängder av företag, och under veckan har jag lärt mig massor om att integrera mänskliga rättigheter och affärer, säger hon.

Daniela Salas Peña har arbetat som offentlig försvarare sedan 2010 i den statliga försvararmyndigheten som är en del av Costa Ricas rättsväsen. För närvarande tjänstgör hon i huvudstaden San José i en specialenhet för antikorruptionsarbete.

– Erfarenheterna från utbildningen blir ett viktigt verktyg att dela med mina försvararkolleger. Det finns politiker och debattörer som försöker försvaga vårt system när det gäller mänskliga rättigheter. Vi försvarare måste vara medvetna om vårt ansvar för att upprätthålla vårt system med dess rättssäkerhetsgarantier och utveckla det ännu längre, säger hon.

Daniela Salas Peña uppskattade möjligheten att ta del av hur rättssystemet fungerar på andra platser och hur de mänskliga rättigheterna utvecklas där.

– För mig har det varit mycket intressant att komma i kontakt med erfarenheter från andra länder, för då kan vi bedöma vårt eget system. Det var en överraskning för mig att vi i Costa Rica ligger rätt bra till jämfört med andra länder.

Det allra intressantaste tyckte Leah Owuor var att få se att respekten för mänskliga rättigheter kan ifrågasättas även i moderna, utvecklade länder.

– Jag kan inte fatta hur lagen i Sverige är utformad när det gäller häktning av misstänkta. Att en person kan hållas frihetsberövad fastän åtal inte har väckts chockerade mig verkligen!

Förutom arbete med människorätts- och hållbarhetsfrågor i form av seminarier och föreläsningar gjorde deltagarna under veckan också studiebesök hos Sveriges advokatsamfund och på Solna tingsrätt.

Magnus Andersson
Annons
Annons