search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Aktuellt

Turkiet hindrade MR-advokat att ta emot pris i Stockholm

I september skulle advokaten och människorättskämpen Eren Keskin ta emot Anna Dahlbäcks Minnesfonds stipendium. Men de turkiska myndigheterna tillät henne inte att resa.

Den turkiska regimen som inte tillät Eren Keskin att resa har väckt 143 åtal mot henne och beslagtagit hennes pass.

– Yttrandefriheten i Turkiet har i princip avskaffats, säger hon.

Vad innebär stipendiet (på 50 000 kronor) för dig?

– Internationella priser och utmärkelser är viktiga för oss människorättskämpar. Det här priset har också stor betydelse för mig. Framför allt betyder det mycket att vår verksamhet för mänskliga rättigheter uppskattas och uppmärksammas i utlandet. Dessa utmärkelser har också en ”skyddande” effekt för oss som lever under stort förtryck i vår geografi.

Vilka problem och motgångar möter du som advokat i dagens Turkiet? Har dagens Turkiet någon form av oberoende rättsväsende?

– Rättsväsendet har aldrig varit oberoende i Turkiet. Men det har aldrig varit så illa som just nu. En auktoritär stat härskar över folket. Vi har enorma problem i tillämpningen av yttrande- och tankefrihet. Nästan 200 journalister befinner sig i fängelse för sina tankar eller för sin nyhetsrapportering. Rättsväsendet är nu direkt knutet till presidenten. Domare och åklagare känner sig inte fria längre. Därför upplever vi ständigt många människorättskränkningar. Jag är ett av offren för dessa människorättsbrott. I en solidarisk gest accepterade jag att mitt namn stod som ansvarig utgivare för tidningen Özgür Gündem, som förföljts i många år och som ägnar sig mestadels åt nyhetsförmedling från Kurdistan. Därefter väcktes alla åtal relaterade till Özgür Gündem mot mig. Jag är nu dömd till flera höga penningsummor i böter och riskerar tiotals års fängelsestraff.

Vilka frågor är tabu och straffbelagda i Turkiet?

– Det finns förbjudna ämnen i Turkiet. Några exempel: Folkmordet 1915, ”kurdiska frågan”, den turkiska militärens närvaro på Cypern. Att diskutera dessa frågor, eller rättare sagt, att ha kritiska åsikter om den officiella ideologin är strikt förbjudet.

Vilka förväntningar har du och dina kollegor av det internationella samfundet ifråga om mänskliga rättigheter i Turkiet?

– Turkiet har signerat många internationella konventioner och tagit ett ansvar för människorättsfrågor. Men just nu kränker Turkiet konventionerna som landet undertecknat. Främst bör de stater som signerade konventionerna och överenskommelserna tillsammans med Turkiet, kritisera Turkiet och utöva påtryckningar så att landet förändras i en demokratisk riktning. Samtidigt bör dessa stater stödja människorättsförsvararna och tvinga Turkiet att ge ”skyddande” åtgärder till dem.

Kurdo Baksi

Annons
Annons