search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Aktuellt

Studiedagarna i Tällberg firade 50 år

Till årets jubileumsupplaga av studiedagarna i Tällberg hade 65 deltagare anmält sig.

I slutet av september 1967 samlades 30 av Advokatsamfundets mellersta avdelnings ledamöter för tre studiedagar i Tällberg. Det blev startskottet för avdelningens årliga studiedagar i Tällberg som den 15–16 september i år firade 50 år. Med undantag för 2009 har studiedagarna arrangerats varje år.

– Jag tror att det är viktigt för flertalet medlemmar att träffas. Många är verksamma på mindre kontor och uppskattar att ha kollegor att diskutera med. Det är viktigt att känna kollegor mellan orterna, säger Johanna Näslund, advokat på Lindahl i Örebro och sekreterare i Mellersta avdelningen.


Johanna Näslund. Foto: Johan Persson

Till årets jubileumsupplaga av studiedagarna i Tällberg, som erbjuder sex utbildningstimmar, hade 65 deltagare anmält sig var­av en stor andel yngre biträdande jurister och nyblivna advokater.

– Anledningarna är nog två, dels att det är bra program och underhållning, dels att vi fattat ett principbeslut att de yngres deltagande subventioneras. De som åker på våra evenemang får helt enkelt större nytta av sin medlemsavgift, säger Johanna Näslund.

 Under första utbildningspasset fick deltagarna lyssna till Hans Brun, forskare vid Försvarshögskolan, om terrorism i Europa följt av en föreläsning med före detta justitierådet Göran Lambertz på temat ”Rättssäkerhet och uppklarningskrav – en evig balansakt”. Under lördagsförmiddagen föresläste Mattias Ribbing, minneslärare, om metoder för hur deltagarna ska prestera bättre i sin arbetsvardag. 

Johan Persson
Annons
Annons