search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Fokus

Praktik som rekryteringsprocess

För brottmålsbyrån Althin har praktiserande juriststudenter länge varit den huvudsakliga rekryteringskanalen. Fler än hälften av byråns jurister har börjat på advokatbyrån som praktikanter.

Idet så kallade Schönska huset på Skeppsbron i Stockholm huserar Advokatfirman Althin och dess tolv jurister. Ett av kontorets största rum med utsikt över Saltsjön och Skeppsholmen är Hanna Lindbloms arbetsrum.

– Ärligt talat borde jag erbjuda mig att byta kontor med någon av våra biträdande jurister. De arbetar från kontoret betydligt mer än vad jag gör. Jag är mest i förhandling i rätten, på polisförhör eller träffar klienter i häktet, säger Hanna Lindblom, advokat och delägare.

De biträdande jurister på byrån som hon talar om är tre till antalet och har allihop anställts det senaste året. Gemensamt för trion är dessutom att de var praktikanter på brottmålsbyrån innan de erbjöds anställning. Totalt har sju av advokatbyråns tolv jurister förflutet som praktikanter på byrån, däribland delägaren Jonas Granfelt för 18 år sedan.

– Det är framför allt den vägen vi rekryterar. För under en praktiktid kan vi se om en person smälter in i gruppen, är av det rätta virket och om det verkligen är den här sortens juridik han eller hon ska arbeta med, för det är ett speciellt klientel med såväl livsstilskriminella som näringslivstoppar som delges misstanke om brott. Tio veckors praktik lär vi känna personen långt mycket bättre än under en klassisk arbetsintervju, säger Hanna Lindblom och fortsätter:

– Det som vi värdesätter är personer som är intresserade av människor och de olika livsöden vi kommer i kontakt med och som är bekväm i rollen att som ombud nitiskt företräda den enskilde. Eftersom det också finns ett stort medialt intresse för vissa mål vi är ombud i måste de nog också trivas med att synas och höras – om det gynnar klienten.

Inblick i vardagliga arbetet

Althins har alltid en praktikant under handledning på byrån. Under praktikperioden får studenterna bistå byråns advokat och biträdande jurister i den dagliga verksamheten med exempelvis rättsutredningar, inlagor till domstolar och liknande.

– Det handlar mycket om att ge en inblick i hur det vardagliga arbetet på advokatbyrån ser ut. Praktikanterna får följa med oss advokater på rättegångar och vara med i mellansnacket med klienten i korridoren under pausen i rätten, om inte klienten misstycker, säger Hanna Lindblom.


Advokat Hanna Lindblom. Foto: Johan Persson

På juristprogrammet fanns tidigare möjlighet att kombinera examensarbetet med praktik. Examensarbete med praktik utgjorde då en särskild kurs i förhållande till kursen Examensarbete. Sedan höstterminen 2013 har dock kursen Examensarbete med praktik upphört.

– Det här har medfört att vi i dag får färre praktikansökningar än tidigare eftersom det inte ingår i utbildningen på samma vis som tidigare. Det är tråkigt både för oss och för studenterna, för praktikplats har onekligen varit en bra inkörsport till byrån, säger Hanna Lindblom. 

Praktik ledde till jobb

25-årige Pontus Sundback tackade ja till en tio veckors praktikplats på Advokatfirman Althin i början av 2016 trots att det innebar att han fick lika många veckor mindre på sig att skriva sitt examensarbete.

– Det var absolut värt att bara ha halva tiden på mig. Jag har ända sedan tonåren velat bli försvarsadvokat även om det under universitetsåren lutade mer och mer åt det affärsjuridiska spåret för mig, säger han.

Han läste juristprogrammet vid Uppsala universitet där betydligt fler av kurserna ägnades åt civilrätt än åt straff- och processrätt, och på arbetsmarknadsdagar var de stora affärsjuridiska byråerna ett självklart inslag till skillnad från brottmålsbyråerna.

– Men av en slump kom jag i kontakt med Althins och då vaknade tankarna på att bli försvarsadvokat igen. Jag sökte praktikplats hos dem för att se hur det var i praktiken att arbeta på en brottmålsbyrå, säger Pontus Sundback.

Under tio veckors praktik på Advokatfirman Althin i början 2016 fick han känna på hur det var att arbeta på advokatbyrån. Han stormtrivdes och uppskattade framför allt den dagliga klientkontakten som juristerna tycktes ha. Praktiken avslutades med att advokatbyrån erbjöd Sundback anställning som biträdande jurist efter examen.

– Flera av mina vänner som arbetar på brottmålsbyrå har också tagit vägen in i byråvärlden genom praktik. Det är svårt att få in en fot på en brottmålsbyrå utan praktik eller kontakter, säger Pontus Sundback.

Den svårigheten fick faktiskt Hanna Lindblom uppleva efter att hon tog sin juristexamen 1995.  Hon skickade intresseanmälningar till flera brottmålsbyråer. Advokat Peter Althin svarade att de för stunden inte hade några vakanta tjänster, men bad Hanna Lindblom återkomma ”om ett år”. Under de följande månaderna arbetade hon på en liten affärsjuridisk byrå. På dagen ett år efter samtalet med Althin ringde Hanna Lindblom upp honom igen.

– Han hade förstås hunnit glömma av mig. Jag tjatade till mig ett möte, men han avbokade mig tre gånger. Men fjärde gången kom han och det slutade med att han erbjöd mig anställning, säger hon och tillägger:

– Att göra praktik hade nog varit en enklare väg.

Johan Persson
Annons
Annons