search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Biblioteket

Ny litteratur i urval

Tryckår: 2017 om inte annat anges.

Arbitration / edited by Peter Wahlgren (Stockholm Institute for Scandinavian Law. 461 s.  Scandinavian studies in law ; 63)

Broberg, Morten: Free movement in the European Union : [cases, commentaries and questions] / Morten Broberg & Nina Holst-Christensen (5. ed. Copenhagen : DJØF, 2016. 1192 s.)

Börsrätt / redaktörer: Robert Sevenius, Torsten Örtengren (4. uppl. Studentlitteratur. 518 s.)

Contman, Ulf: ABT 06 eller ABA 99? (Lamanica logistikservice. 145 s.)

European intellectual property law / edited by Jan Rosén (Cheltenham : Edward Elgar Publishing, 2016. 644 s. Critical concepts in intellectual property law, 13)

Festskrift till Karsten Åström / utgivare Karl Dahlstrand (Juristförl., 2016. 593 s.)

Furmston, M. P.: Cheshire, Fifoot and Furmston’s law of contract (17. ed. Oxford : Oxford Univ. Press.  832 s.)

Holmquist, Rolf: Brotten i näringsverksamhet (4. uppl. Wolters Kluwer. 408 s. Ekobrottsserien ; 2)

Iseskog, Tommy: Likabehandling och skydd mot diskriminering i arbetslivet (IJK, 2016. 380 s.)

Larsson, Nils: Jordabalken 7 kap. : en kommentar : de allmänna bestämmelserna om nyttjanderätt och servitut m.m. / Nils Larsson, Stieg Synnergren (Wolters Kluwer. 180 s. Blå biblioteket)

Mänskliga rättigheter i det offentliga Sverige / Anna-Sara Lind, Elena Namli, red. (Studentlitteratur.  219 s.)

Nordtveit, Silje Karine: Når oppstår en fordring? (Oslo : Cappelen Damm. 304 s.)

Papadopoulou, Frantzeska: Juridikens nycklar : introduktion till rättsliga sammanhang, metoder och verktyg / Frantzeska Papadopoulou, Björn Skarp (Wolters Kluwer. 276 s.)

Principles of European insurance contract law (PEICL) / edited by Jürgen Basedow, ... ; prepared by the Project Group Restatement of European Insurance Contract Law (2. ed. Köln : Otto Schmidt, 2016. 921 s.)

Ramberg, Christina: Prejudikat som rättskälla i förmögenhetsrätten (Wolters Kluwer. 388 s.)

Rättsfallssamling i associationsrätt : 2017/18 / Clara Ehn, red.(2. uppl. Wolters Kluwer, 2017. 364 s.)

Rättsfallssamling i kredit- och obeståndsrätt / Mikael Berglund, Emil Elgebrant, Marie Karlsson-Tuula, Erik Nerep, Annina H. Persson, Leif Östling, red. (2. uppl. Wolters Kluwer, 2017. 776 s.)

Schedin, Fredrik: Entreprenörens aviseringsplikt : en praktisk handledning för att hantera den dagliga byggjuridiken enligt standardavtalen och konsumenttjänstlagen / Fredrik Schedin, Viktoria Edelman (2. utg. Svensk byggtjänst. 71 s.)

Schöldström, Patrik: Tvistemålsanalys för praktiskt bruk (Jure. 96 s.)

Bitte Wölkert
Annons
Annons