search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

ICC tilldelas Stockholm Human Rights Award 2017

Internationella brottmålsdomstolen (ICC) får Stockholm Human Rights Award 2017.

Sveriges advokatsamfund, International Bar Association och International Legal Assistance Consortium som delar ut Stockholm Human Rights Award skriver i ett pressmeddelande att ICC ”engagerat bekämpar straffrihet för avskyvärda brott som hotar världens fred, säkerhet och välfärd i enlighet med Romstadgan, och […] spelar en avgörande roll i att främja rättsstatliga värderingar och rättssäkerhet i världen.”

ICC har sitt säte i Haag i Nederländerna och är den enda permanenta internationella brottmålsdomstolen i sista instans. Domstolen inrättades när Romstadgan – den rättsliga grunden för ICC:s tillkomst – trädde i kraft den 1 juli 2002 efter att ha ratificerats av 60 länder. Därefter har antalet konventionsländer mer än fördubblats och är för närvarande 124. Konventionsländerna är rättsligt förpliktade att gripa misstänkta och överlämna dem till ICC.

Sedan domstolen kom till har åklagarens kansli inlett tio offentliga brottsutredningar och genomför för närvarande tio preliminära förundersökningar om brott. Hittills har mer än 40 personer åtalats för påstådda ogärningar, med ett antal fällande domar. Ett stort antal målsägande har deltagit i domstolens rättegångar och får ersättning genom ICC:s program för brottsskadeersättning.

Årets prisutdelning kommer att äga rum den 20 november i Berwaldhallen i Stockholm där domstolspresident Silvia Fernández de Gurmendi, åklagaren dr Fatou Bensouda och registratorn Herman von Hebel kommer att ta emot utmärkelsen gemensamt på domstolens vägnar i närvaro av DD. MM. Konungen och Drottningen.

 

FAKTA: Stockholm Human Rights Award

Stockholm Human Rights Award delas ut varje år av Sveriges advokatsamfund, International Bar Association och International Legal Assistance Consortium till en person eller organisation som har arbetat för att främja internationell rättvisa och att stärka respekten för de mänskliga rättigheterna. ICC tar emot 2017 års Stockholm Human Rights Award måndagen den 20 november 2017 i Berwaldhallen i Stockholm.

Annons
Annons