search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Samfundsfrågor

Fler röster ger ökad dynamik

”Då första numret av tidskriften nu framlägges, tillåter sig redaktionen uttrycka den förhoppningen, att samfundets ledamöter skola visa sitt intresse icke blott passivt utan även aktivt genom flitigt medarbetarskap.” Meningen stod att läsa i inledningen till det första numret av Tidskrift för Sveriges advokatsamfund, TSA, 1935.

De externa skribenterna, som tillsammans med redaktionen skapar innehållet i Advokaten, är och har alltid varit en viktig källa till såväl bredd som djup i tidskriften. Debattartiklar har alltid varit en återkommande och viktig del. Med tiden har vi infört nya kanaler för externa författare. Gästkrönikan, som infördes år 2005, är numer en uppskattad och naturlig del av tidskriften. Vinjetten Praktisk juridik lanserades som ett sätt att låta ämnesinsatta skribenter mer utförligt själva få beskriva och kommentera viktiga förändringar, avgöranden och trender inom olika rättsområden. Satsningen har tagits emot mycket väl till vår stora glädje.

Med start i denna utgåva är det dags att ta ett nytt steg och presentera en ny vinjett, då Advokatsamfundets ordförande får en egen krönika. Advokaten får ännu en röst som kan bidra till ökad dynamik och perspektiv.

Chefredaktör

Tom Knutson
Annons
Annons