search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

EU-domstolen: Rätt att omfördela flyktingar

EU-domstolen har slagit fast att omfördelningen av flyktingar som anlänt till Grekland och Italien inte strider mot EU-rätt. Det innebär att Ungerns och Slovakiens klagan avslås.

EU-domstolen slog den 6 september fast att omfördelningen av flyktingar inte strider mot EU-rätt, skriver Nyhetssajten Europaportalen. Det innebär att Ungerns och Slovakiens klagan avslås. Fallet gäller det beslut som EU:s migrationsministrar fattade mitt under flyktingkrisens mest intensiva läge hösten 2015, om att omfördela 120 000 asylsökande som anlänt till Grekland och Italien.

Fyra länder röstade mot förslaget och två av dem, Ungern och Slovakien, överklagade beslutet med motiveringen att ministerrådet inte hade rättslig grund för beslutet och därför bör ogiltigförklaras, och anser att frågan i stället borde ha avgjorts i enhällighet av ländernas stats- och regeringschefer.

I sin slutgiltiga dom gav EU-domstolen ministerrådet rätt: ”Domstolen ogillar Slovakiens och Ungerns talan mot den provisoriska mekanismen för obligatorisk omplacering av asylsökande.”

EU-domstolen skrev även: ”Denna mekanism bidrar på ett effektivt och proportionerligt sätt till att Grekland och Italien kan hantera konsekvenserna av den migrationskris som uppstod år 2015.”

I domstolsförhandlingarna har Polen stött Slovakien och Ungern, medan Sverige, Belgien, Tyskland, Grekland, Frankrike, Italien, Luxemburg och EU-kommissionen intagit motsatt hållning

Johan Persson
Annons
Annons