search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Fokus

Byrålivet lockade Samra och Elias

Varierat arbete och högt tempo samt intresse för rådgivarrollen.  Två unga biträdande jurister berättar om varför deras val föll på advokatbranschen.

Efter juristexamen vid Lunds universitet 2015 blev 29-årige Elias Dalberg en så kallad tvååring på Varbergs tingsrätt där han satt ting till i våras. Sedan i april i år arbetar han som biträdande jurist på Trägårdh Advokatbyrå i Malmö inom i huvudsak bolagsrätt och fastighetsrätt.

– Jag tog kontakt med flera affärsjuridiska byråer i Malmö och Lund, som jag tyckte verkade intressanta, och var på intervju på några av dem. För en jurist i min situation med examen och tingsmeritering skiljer sig inte lönen särskilt mycket åt mellan byråerna, så det valet föll på var att jag fick en bra känsla under intervjun här på Trägårdh. Det verkade vara en trevlig arbetsplats med gott rykte bland mina kontakter, säger Elias Dalberg.

För Elias Dalberg var det ett självklart val att söka sig till en advokatbyrå efter att han fått sin tingsmeritering. Han har sedan han studerat varit inriktad på att arbeta med affärsjuridik och tyckte att en advokatbyrå var en logisk väg att vandra.

– Jag känner att jag trivs bra med mitt val. Det är variation i arbetet, högt tempo och stora, intressanta mål. Och jag tycker att byråvärlden är mycket mer kollegial än vad jag hade föreställt mig, säger han.

Samra Baytar tog juristexamen 2015 och civilekonomexamen året dessförinnan. Som nyexaminerad hade hon flera möjliga karriärvägar att välja mellan, men valet föll på Vinge där hon i dag arbetar som biträdande jurist inom bolagsrätt och M&A på byråns Stockholmskontor.

– Jag sökte mig till advokatbyrå och Vinge eftersom arbetsområdet M&A och transaktioner lockade mig i kombination med rådgivarrollen. Jag uppskattar variationen man får av att arbeta med olika klienter och att få en inblick i olika branscher och verksamheter, vilket inte skulle vara fallet om jag satt internt på ett bolag, säger Samra Baytar.

Innan Samra Baytar fick anställning på advokatbyrån hade hon både arbetat extra och gjort uppsatspraktik på byrå. Det kan förklara varför hon menar att byråvärlden i stor utsträckning stämmer överens med hennes förväntningar, både vad gäller uppgifter och arbetsbelastning.

– Något som överraskat mig dock är att man i ett väldigt tidigt skede i karriärren och yrkesrollen får ta ett stort ansvar, i klientrelaterade ärenden men även i byrålivet. Det är en positiv överraskning, säger hon och tillägger:

– Det mindre attraktiva med jobbet är att arbetet i viss utsträckning kan vara oförutsägbart, men det övervägs definitivt av arbetets positiva sidor, såsom förmånen att få arbeta med kollegor som är de allra kompetentaste inom sina respektive områden.

Johan Persson
Annons
Annons