search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Biblioteket

Arbetsgivarens ansvar enligt svensk rätt

Avhandling i arbetsrätt.

I dagens arbetsliv är arbetsorganisationen ofta mer komplicerad än att bara innehålla anställningsförhållandets två parter – arbetsgivare och arbetstagare. Koncerner, entreprenader, bemanningsföretag och så vidare är organisationer där flera kan agera som arbetstagarens motpart i anställningen. I avhandlingen undersöks vem som i komplexa arbetsorganisationer är ansvarig för arbetstagares anspråk på anställningsskydd, icke-diskriminering och en god arbetsmiljö. Fokus ligger på arbetsgivarens ansvar enligt svensk rätt.

Arbetsgivarbegreppet och arbetsrättsligt ansvar i komplexa arbetsorganisationer : en studie av anställningsskydd, diskriminering och arbetsmiljö av Niklas Selberg. Lunds universitet, 2017

Bitte Wölkert
Annons
Annons
Annons