search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Anne Ramberg: ”Turkiet har övergett rättsstatliga principer”

Vid utrikespolitiska institutets (UI) seminarium den 5 september om vad Sverige och EU kan göra för den turkiska demokratin och rättsstaten deltog Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg i panelen tillsammans med Paul Levin, föreståndare för Stockholms universitets institut för Turkietstudier, Pernilla Stålhammar, utrikespolitisk talesperson för Miljöpartiet samt Aras Lindh, programsamordnare och analytiker vid Utrikespolitiska institutet. Samtalsledare var Bitte Hammargren, programansvarig för UI:s Mellanöstern- och Nordafrikaprogram.

Anne Ramberg menade att Turkiet i dag har övergett rättsstatliga principer, särskilt med den nya författningsreformen, som har givit presidenten en närmast oinskränkt makt.

Anne Ramberg redogjorde för sina erfarenheter som rättegångsobservatör i Turkiet:

– Det var skrämmande. Det var ett antal advokater, däribland ordföranden och flera styrelseledamöter i Istanbuls advokatsamfund som var åtalade för att de företrädde klienter som var ”terroristmisstänkta”.

Hon berättade att Turkiet också har infört regler som innebär att de misstänkta för de påstådda brotten inte får träffa sina advokater i enrum.

– Det är en förutsättning i en rättsstat att man som misstänkt ska ha rätt till ett försvar och en oberoende advokat som är lojal mot sin klient. Så är inte fallet, sa hon.

Anne Ramberg markerade tydligt sin uppfattning att man måste vara tuff mot den turkiska regimen.

Magnus Andersson
Annons
Annons