search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Advokatkåren kartläggs i ny undersökning

Advokatsamfundet har skickat yrkesrelaterade frågor till alla verksamma advokater och biträdande jurister.

Advokatsamfundet genomför nu en ny undersökning om advokaternas arbetssituation, verksamhet, lönsamhet m.m. i samarbete med undersökningsföretaget Novus. Det är sjätte gången Advokatsamfundet kartlägger advokatkåren. Den senaste undersökningen genomfördes 2012.

Alla verksamma advokater och biträdande jurister har fått e-post med en länk till undersökningen. Svaren är anonyma – Advokatsamfundet får inte ta del av enskilda svar. Resultaten ställs mot 2012 års data, och en sammanfattning publiceras bland annat i tidskriften Advokaten.

Advokatsamfundet framhåller att det är viktigt att delta i undersökningen, bland annat därför att samfundet får tillgång till övergripande data som gör det möjligt att långsiktigt kunna driva rätt frågor i en föränderlig värld.

Annons
Annons