search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Tobé ny ordförande i justitieutskottet

Riksdagsledamoten Tomas Tobé, tidigare partisekreterare i Moderaterna, har ersatt Beatrice Ask som Moderaternas rättspolitiska talesperson och ordförande i riksdagens justitieutskott.

Vad kännetecknar uppdraget som ordförande i justitieutskottet?
– Det är ett av de viktig­aste politiska uppdragen man kan ha just nu. Hur vi utformar rättspolitiken kommer att påverka vilket samhälle Sverige kommer att vara framöver. I ett läge där otryggheten ökar i samhället vill jag använda mitt uppdrag för att driva igenom förändringar för att stärka polis och rättsväsende.

Vilka två rättspolitiska frågor anser du viktigast just nu?
– Det ena är att återskapa en polis som fungerar och som löser sina kärnuppgifter. Så ser det tyvärr inte ut idag. Det andra är att vi tydligare måste markera mot brott. Moderaterna har pekat ut ett antal brottstyper som bör föranleda strängare straff.

Hur ser du på nivån på timkostnadsnormen som styr ersättningen för advokater med uppdrag som offentliga försvarare och målsägandebiträden?
– Vi har inga förslag som rör förändringar av timkostnadsnormen.

Vilken roll tror du rättspolitiken kommer att få i valrörelsen nästa år?
– Rättspolitiken är och kommer att bli mycket betydelsefull. Jag tror att frågor om trygghet och lag och rätt kommer att bli avgörande för mångas partival. Det här är frågor som engagerar och som framförallt påverkar människor i deras vardag.

Johan Persson
Annons
Annons