search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Biblioteket

Parthenonsyndromet. Kampen om kulturskatterna av Ove Bring

Folkrättsexperten Ove Bring ger en bred översikt över striderna kring stulet eller bortfört kulturarv, från 1600-talets krigsbyten till dagens svarta marknad för konst och kulturskatter.

Stort utrymme ägnas Parthenontvisten, Greklands krav gentemot Storbritannien att återfå den marmorfris från Parthenontemplet som engelsmännen i början av 1800-talet förde till London. I kölvattnet av Parthenontvisten har andra länder följt efter och framställt krav på så kallad repatriering av olika kulturföremål. Egypten har senaste decennierna arbetat hårt för att få tillbaka sina stulna kulturskatter, bland annat bysten av Nefertiti från Neues Museum i Berlin och Rosettastenen från British Museum. Bring redogör också för den internationella rättsutvecklingen på området och de konventioner som reglerar hur kulturarv ska skyddas och ger även exempel på hur nationella domstolar har behandlat fall av konfiskerad konst och kulturföremål.

Bitte Wölkert
Annons
Annons