search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter
  • Aktuellt

Nya uppdrag och priser

• Anita Wickström, lagman vid Linköpings tingsrätt, tillträdde som vikarierande barnombudsman den 1 juli 2017. Hon efterträdde Fredrik Malmberg som utsågs till generaldirektör för Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) i början av juni.

• Elisabet Fura, tidigare ordförande i Advokatsamfundet och domare i Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna, har utsetts till styrelseordförande i Raoul Wallenberg Institute of Human Rights and Humanitarian Law.

• Anna Ulfsdotter Forssell, advokat och del­ägare i Advokatfirman Delphi, ska leda arbetet i en statlig utredning i syfte att utreda hur det upphandlingsrättsliga regelverket kan göras enklare och mer flexibelt samt utreda vissa överprövningsfrågor.

• Monique Wadsted, advokat och delägare MAQS Advokatbyrå, har blivit invald i Pressens Opinionsnämnd. Pressens Opinionsnämnd är inrättad av tidningsbranschen och är en organisation för självgranskning med syfte att skydda enskilda mot oförsvarliga publicitetsskador.

• Justitieombudsmannen Stefan Holgersson har av regeringen utnämnts att vara lagman vid Förvaltningsrätten i Stockholm.