search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Biblioteket

Ny litteratur i urval

Tryckår: 2017 om inte annat anges.

Croon, Adam: Jura novit curia : en rättsgenetisk undersökning av den juridiska metodlärans utveckling under 1800-talet (Jure. 194 s. Diss. Stockholms universitet, 2017)

Epstein, Yaffa: The big bad EU? : species protection and European federalism : a case study of wolf conservation and contestation in Sweden (Department of Law, Uppsala University. Ca. 200 s. Diss. Uppsala universitet, 2017)

Ersättning vid personskada / Madeleine Randquist (red.) ; Magnus Granlund et al. (23. uppl. Studentlitteratur. 933 s.)

Falkanger, Thor: Scandinavian ­maritime law : the Norwegian perspective / Thor Falkanger, Hans Jacob Bull, Lasse Brautaset (4. ed. Oslo : Universitetsforl. 756 s.)

Festskrift till Ann Numhauser-Henning /  Mia Rönnmar, Jenny Julén Votinius, red. (Juristförl. 984 s.)

Greenstein, Stanley: Our humanity exposed : predictive modelling in a legal context (Department of Law, Stockholm University. 500 s. Diss. Stockholms universitet, 2017)

Gustafsson, Annika: Bygglovsboken (2. uppl. Studentlitteratur. 433 s.)

Harmonising EU competition litigation : the new directive and beyond / edited by Maria Bergström, Marios Iacovides, Magnus Strand (Oxford : Hart, 2016. 343 s. Swedish studies in European law, 8)

Jareborg, Nils: Gastronomiska anteckningar (Iustus. 207 s. De lege ; 2017)

Leijnse, Emma: Fördel kvinna : den tysta utbildningsrevolutionen (Natur & kultur. 239 s.)

Mellqvist, Mikael: Obeståndsrätten : en introduktion (8. uppl. Wolters Kluwer, 155 s.)

Norges Lover 1687–2016 / utgitt av Det juridiske fakultet ; Inge Lorange Backer, Henrik Bull, red. (Bergen : Fagbokforlaget.  4115 s.)

Social media and the law : a guidebook for communication students and professionals / edited by Daxton R. Stewart (New York : Routledge, 283 s.)

Swedish perspectives on private law europeanisation / edited by Annina H. Persson, Eleonor Kristoffersson (Oxford : Hart. 196 s. Swedish studies in European law ; 9)

Svenska skrivregler / red.: Ola Karlsson ; Språkrådet (4. uppl.  Liber. 308 s. Språkrådets skrifter ; 22)

Svensson, Ola: Tankar om kontraktsrättens teori och metod : en artikelsamling (Karnov Group, 2017. 204 s.)

Wilhelmsen, Trine-Lise: Om erstatningsrett : med utgangspunkt i tekster av Peter Lødrup / Trine-Lise Wilhelmsen og Birgitte Hagland (Oslo : Gyldendal juridisk. 397 s.)

Zetterström, Stefan: Svensk avtalsrätt (Iustus. 124 s.)

Öman, Sören: AD om uppsägning av personliga skäl och avskedande (2. uppl. Lars Åhnberg, 2017.  244 s.)

Bitte Wölkert
Annons
Annons