search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Biblioteket

Lästips från Juridiska biblioteket

Titel: Polisförhör : metoderna, forskningen och lagen
Författare: Ola Kronkvist
Förlag: Gleerups

Förhör med vittnen, måls­ägande och misstänkta är viktiga inslag i en förundersökning. I boken beskriver författaren utförligt hur skickliga förhörsledare arbetar utifrån den så kallade PEACE-modellen, en forskningsbaserad förhörs- och intervjumetodik. Avslutande kapitel ägnas åt förhörets juridik, de regelverk som reglerar förhör med misstänkta och skyddar den misstänktes rätt. Ola Kronkvist disputerade 2013 med sin avhandling ”Om sanningen skall fram” där han analyserade förhör med misstänkta för grova brott och presenterade en rad slutsatser om hur en duktig utredare bör planera, genomföra och utvärdera sina förhör. 

Titel: Grundläggande kriminalteknik
Författare: Jan Olsson och Thomas Kupper
Förlag: Jure

En övergripande genomgång av ämnet kriminalteknik med utgångspunkt från svenska förhållanden och svensk lagstiftning. Här tas bland annat upp hur en brottsplatsundersökning genomförs och hur kriminaltekniska metoder som finger­avtryck, DNA-analys, blodspårsanalys med mera fungerar. Boken ger bland annat även kunskap om skjutvapen och vapen­lagstiftning, bomber och illegal narkotikatillverkning. I denna delvis omarbetade tredje upplaga har senaste rön och den lagstiftning som är gällande fram till början av år 2017 tagits med. Författarna har lång erfarenhet av polisarbete i allmänhet och kriminalteknik i synnerhet.

Bitte Wölkert
Annons
Annons