search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Färre advokatbyråer utanför danska storstäder

Tvistemålen i domstol har minskat kraftigt i Danmark de senaste åren. En av förklaringarna tros vara att advokatbyråerna blivit färre utanför de danska storstäderna sedan 2007.

Flera advokatbyråer i små och medelstora danska städer har stängt eller flyttat de senaste åren, skriver den danska tidningen Advokaten i nummer 5/2017. Advokater och advokatbyråer har sedan en centraliseringsreform av tingsrätterna 2007 sökt sig till större städer i Danmark.

Bettina Lemann, professor i rättssociologi vid Århus universitet, menar att reformen bidragit till att ge danska medborgare och företag ett minskat rättsskydd – särskilt de som bor på landsbygden. Reformen har inneburit att domstolarna fått en allt mindre roll i de samhälleliga beslutsprocesserna.

Antalet tvistemål i dansk domstol har sedan 2009 minskat med 38 procent.

– Man kan tänka sig tre orsaker till den kraftiga nedgången i antalet ärenden – en nedgång som faktiskt har pågått sedan 1980-talet. Den första är att det finns färre konflikter i dag. Det tror jag inte så mycket på, och jag tror inte att det finns färre beslut som kan avgöras i domstol. Den andra möjligheten är att konflikter löses på andra sätt, och den tredje att konflikterna förblir olösta. Jag tror att det är en kombination av de senare två skälen, säger Bettina Lemann till den danska tidningen Advokaten.

Den danska tidningen skriver att avståndet mellan lokala advokater är ännu större i Sverige, vilket Advokaten skrev om tidigare i år. I ­Sverige saknade 123 av 290 svenska kommuner vid årsskiftet verksamma advokater med primär postadress i kommunen.

Johan Persson
Annons
Annons