search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

”Falskt att påstå att tiggeri är förbjudet”

Den 10 augusti skrev sju jurister och debattörer, tillsammans med Anne Ramberg, på DN Debatt att tiggeri inte är förbjudet enligt svensk lag, trots att det i debatten ofta påstås att svensk lag innehåller ett förbud mot att tigga.

De åtta skrev bland annat att mycket talar för att rätten att be om ekonomisk hjälp i offentligheten skyddas av internationella normer för mänskliga rättigheter, vilket blir ett hinder mot att lagstifta om förbud. Författningsdomstolar i Italien, Kanada och Österrike har också prövat frågan om tiggeriförbud och funnit dessa otillåtna mot bakgrund av det konstitutionella rättighetsskyddet.

Annons
Annons