search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

En stor och svår prövning börjar

Inte ett, inte tio, inte etthundra, inte ettusen, inte tiotusen, inte etthundra tusen, utan tvåhundra tusen. Så många är de ärenden som Migrationsverket räknar med att avgöra under 2016 och 2017. 

Det kan jämföras med den relativt höga siffran 30 000, som blev det nya normala antalet asylärenden per år på 2000-talet. Efter den rekordstora flyktingströmmen till Sverige 2015 väntar nu ett historiskt stort antal asylansökningar på att avgöras, läs mer i reportaget ”Rekordmånga asylansökningar skapar stor press”.

Varje enskilt ärende rymmer sin unika berättelse och män­niska. Flera av dem som omfattas av beslut har i dessa dagar samlats i Stockholm, först vid Mynttorget i Gamla stan och senare på Södermalm. De vill träffa företrädare för myndigheter och inte åka tillbaka till Afghanistan. I stället kräver de amnesti och att få vara kvar i Sverige.

Det svenska rättsväsendet står inför en stor prövning där varje tjänsteman, domare och advokat har viktiga och krävande uppgifter att utföra. I asylprocessen uppstår svåra och ofrånkomliga målkonflikter. Advokatens insats kan vara avgörande för att beslutet i det enskilda ärendet blir rättssäkert och korrekt.

Chefredaktör

Tom Knutson