search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
Nr 6 2017 Årgång 83
Nr 6 2017 Årgång 83

Fokus

Så ska utvecklingen vändas

Vårdnadstvisterna har både ökat kraftigt och blivit allt mer infekterade. Utvecklingen påverkar framförallt ­barnen negativt som utsätts för stora påfrestningar, men även deras ­vårdnadshavare och  advokaternas ­arbetsmiljö påverkas negativt.

Läs mer

Ledare

Skatteundandragande och advokatens ansvar

I april tillsatte regeringen en utredning som har till uppdrag att se över möjligheterna att införa skyldighet för bland... Läs mer

Gästkrönika

Hemligstämpeln har blivit populär igen

Den tyska säkerhetspolisen är unik på så sätt att den inte får gripa någon på egen hand. Denna för vanliga poliser så... Läs mer

Annons
Annons Annons
Nyheter
Visa fler nyheter
Annons
Annons Annons
Annons
Annons Annons

Praktisk juridik

Annons
Annons Annons

P.S. Chefredaktören har ordet

En stor och svår prövning börjar

Det kan jämföras med den relativt höga siffran 30 000, som blev det nya normala antalet asylärenden per år på 2000-talet. Efter den rekordstora flyktingströmmen till Sverige 2015 väntar nu ett historiskt stort antal asylansökningar på att avgöras, läs mer i reportaget ”Rekordmånga asylansökningar skapar stor press”.

Varje enskilt ärende rymmer sin unika berättelse och män­niska. Flera av dem som omfattas av beslut har i dessa dagar samlats i Stockholm, först vid Mynttorget i Gamla stan och senare på Södermalm. De vill träffa företrädare för myndigheter och inte åka tillbaka till Afghanistan. I stället kräver de amnesti och att få vara kvar i Sverige.

Det svenska rättsväsendet står inför en stor prövning där varje tjänsteman, domare och advokat har viktiga och krävande uppgifter att utföra. I asylprocessen uppstår svåra och ofrånkomliga målkonflikter. Advokatens insats kan vara avgörande för att beslutet i det enskilda ärendet blir rättssäkert och korrekt.

Chefredaktör

Tom  Knutson
Tom Knutson
E-post