search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Fokus

Tydliga riktlinjer och mindfulness

För att möta den negativa stressen med IT-utvecklingen finns det flera åtgärder som advokatbyråerna kan vidta. Dessutom kan advokaterna själva genom ökad medvetenhet påverka sin situation.

För att advokaterna ska klara av att hantera den IT-relaterade stressen är det viktigt att byråerna har tydliga riktlinjer för hur e-post ska hanteras under ledighet, anser Jens Näsström.

– Det är bra om advokatbyråerna skapar spelregler på byråerna, som att medarbetare till exempel förväntas kolla arbets-e-posten två gånger om dagen under helgen. Den som vill komma i kontakt snabbare kan sms:a eller ringa. Det finns delägare som har sådana regler. Men många ringer och skickar sms på fredagskvällar och lördagmornar, därför att det är då de själva arbetar. Det är bättre om det finns ett genomtänkt förhållningssätt till dem man delegerar till, säger Jens Näsström.

För vissa verksamhetsinriktningar, till exempel transaktionsdrivna uppdrag, är det just tillgängligheten som kunden efterfrågar. Men det är egentligen inte någon ursäkt för att inte ha en strategi för e-posten.

– Ju större utmaningen är, desto viktigare är det att ha spelregler. Någon gång måste advokater kunna vara lediga.

En annat viktigt verktyg, enligt Näsström, för att hantera den ökade stressen är fokusträning, även kallad mindfulness.

– Jag känner inte till någon annan metod som är lika beforskad och lika verkningsfull för att öka effektivitet och minska stress. I grund och botten handlar det om att träna upp förmågan att rikta och upprätthålla uppmärksamheten, säger Jens Näsström som handleder advokater i metoden.

Eftersom informationsteknologin sänker den kognitiva förmågan hos människor tror han att fokus­träning får större genomslag framöver.

– Ju mer man arbetar vid olika skärmar, desto mer splittrad blir man och desto svårare blir det att rikta och upprätthålla uppmärksamheten.

I dag använder sig ett fåtal advokatbyråer i Sverige av mindfulness för att motverka stress.

– Det är lite tabu. Mindfulness har fortfarande en flumstämpel. Men det finns mycket forskning som visar att det är en effektiv metod, men det är mycket viktigt att den verkligen är anpassad för arbetslivet för att man ska uppnå goda resultat. Att köra en mindfulness­kurs avsedd för privatpersoner på byrån blir inte alls bra. Studier visar att de som kan fokusera trivs bättre med sitt arbete, är mer produktiva, bättre ledare och kan lättare hitta en balans mellan arbete och privatliv, säger Jens Näsström som poängterar att till bilden hör att förbättrad fokusförmåga medför att riskerna minskar för utmattning, kvalitativ arbetsbelastning, sömnbesvär och över­engagemang.

”En sak i taget”

Advokaterna själva anser ofta att det bästa sättet att hantera den ökade stressen är att arbeta mer effektivt. Att isolera sig och göra en sak i taget är ett tips som många av respondenterna i studien anser gör dem mer effektiva.

”Gör en sak i taget, stäng av notiser på mejl och mobil, undvik att störas av kollegor. Ibland kan arbete hemma vara en lösning”, svarade en 30-årig affärsjurist.

”Börja med surdegen” är ett tips på hur arbetet kan bli mer effektivt från en 70-årig manlig affärsjurist som har mycket lång erfarenhet från yrket.

Men forskning visar att lösningen på den tilltagande stressen i stället kan vara att renodla ledigheten; lugnet och vilan infinner sig inte när man går och småjobbar på kvällar och helger. Då är det bättre att ha tydligt avgränsade perioder av arbete och ledighet – oavsett vilken dag eller tid på dygnet det är. En stor andel av respondenterna i undersökningen anser också att stressen kan botas på fritiden genom att man motionerar, utövar intressen och umgås med familj och vänner.

– Det går inte att enbart motverka och behandla stress på arbetet. Vila är nödvändigt för återhämtning, säger Jens Näsström.

Han anser även att det är bra om advokatbyråerna avsätter arbetstid till exempelvis motion eller andra avslappnande verksamheter. Dessutom är det bra att satsa på utbildning där personal får lära sig mer om stress och bli bättre på att identifiera situationer där de blir stressade och hur de bäst hanterar egen stress.

Näsström understryker att advokaterna, trots olika erfarenheter av IT och stress, alla tillsammans bär rollen av att vara advokater. Det gör dem till en målinriktad grupp av självständiga, effektiva individer som i sitt driv ibland går på för hårt och glömmer bort sig själva och att ”koppla av” och ”stänga av” och därför upplever en okontrollerad stress. Samtidigt är det just dessa egenskaper som kan bryta den negativa sidan av IT-utvecklingen.

– Om advokaterna stannar upp och tar sig tid att reflektera över och förstå sin situation kan en negativ trend brytas. Mycket snart skulle de kunna återta kontrollen över IT i sina liv och motverka dess negativa effekter.

Tom Knutson, Kamilla Kvarntorp och Magnus Andersson

Annons
Annons