search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Biblioteket

Två avhandlingar i skatterätt

Crossing a border: a comparative tax law study on consequences of cross-border working in the Öresund- and the Meuse-Rhine regions, Jure.

Yvette Lind vid Umeå universitet har i sin avhandling jämfört skatteregler och socialförsäkringsregler i Öresund- och Maas–Rhen-regionerna där människor arbetspendlar över landgränser och ofta hamnar i kläm mellan skattesystemen i de olika länderna. Hon har särskilt analyserat situationen i Öresundsregionen där arbetspendlare som bor i Sverige och jobbar i Danmark, enligt Öresundsavtalet, ska betala skatt i Danmark, trots att de utnyttjar välfärdssystemen i Skåne. På sikt bör man omförhandla Öresundsavtalet eller göra ett helt nytt skatteavtal för att hitta lösningar som underlättar för arbetsmarknaden och rörligheten och stärker rättssäkerheten för gränspendlarna, menar Yvette Lind. 

Den skatterättsliga gränsdragningen mellan ränta och utdelning / Anna Lewander, Iustus. 

Den skatterättsliga klassificeringen och gränsdragningen mellan ränta och utdelning är en fråga av stor betydelse för aktiebolagets finansiering. I svensk skatterätt lagregleras varken hur denna klassificering görs eller gränsdragning går till. I redovisningsrätten finns däremot utförliga regler för detta ändamål och det finns exempel på andra länder där den skatterättsliga klassificeringen har lagreglerats. I avhandlingen analyserar Anna Lewander, Uppsala universitet, hur den skatterättsliga klassificeringen och gränsdragningen mellan ränta och utdelning går till i praktiken och vilken påverkan redovisningsrätten kan ha på området.

Bitte Wölkert
Annons
Annons